Menu

Vedtægter

Korup Idrætsforening Fodboldafdeling - Vedtægter

§ 1. Foreningens navn er Korup Fodbold forkortet KIF. Stk2 Foreningens hjemsted er i Korup, Odense Kommune.

§ 2. Foreningens formål er at skabe kontakt mellem de forskellige fodbold årgange, forældre samt støtte ungdomsarbejdet økonomisk. Derudover at skabe mulighed for, at alle interesserede kan dyrke fodbold inden for den organiseret idræt, på et spillemæssigt niveau de evner og lyster, samt at skabe vilkår for kammeratskab og samvær i forbindelse med udøvelse af fodboldspillet.

§ 3. Klubben skal være medlem af DBU Fyn og er underkastet unionens love og bestemmelser.

§ 4. Som medlem kan optages enhver aktiv samt passiv, Ved indmeldelse betales kontingent fra indmeldelses dagen og perioden frem til næste ordinær forfaldsdag. Foreningen kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling.

§ 5. Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 5 og højst 10 medlemmer, der alle skal være myndige. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, kasserer og en sekretær. Alle medlemmer vælges for 2 år, således at halvdelen afgår hvert år.

§ 6. Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes inden udgangen af april måned. Indkaldelsen til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel ved opslag på passende sted eller ved brev til alle medlemmerne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Ved stemmelighed bortfalder det stillede forslag.

Dagsordenen til den ordinær generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

  • Valg af dirigent.
  • Bestyrelsens beretning
  • fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
  • fastsættelse af kontingent
  • indkomne forslag.
  • valg af medlemmer til bestyrelsen00
  • valg af suppleanter, revisor og revisorsuppleant
  • evt.

§ 7. Bestyrelsen holder møder så ofte som det skønnes nødvenligt, dog mindst 4 gange om året. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden. Stk.2. bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, står stemmerne lige er formandens stemme afgørende.

§ 8. Foreningen har selvstændig økonomi og føre eget regnskab. Foreningens midler tilvejebringes ved kontingent og afholdelse af forskellige indtægtsgivende arrangementer.

§ 9. Formand og Kasserer kan disponere over foreningens midler uafhængigt af hinanden.

§ 10. Vedtægtsændringer Stk.1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. Stk.2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 11. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med 8 dages varsel, når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter krav herom med ønske om behandling et angivet emne. Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 8 dages varsel.

§ 12. Alle valg og beslutninger træffes ved simpelt flertal, idet dog beslutning om foreningens opløsning skal træffes på ordinær generalforsamling, hvor mindst 75% af de fremmødte stemmer for opløsning. Ved opløsning af foreningen tilfalder dens midler Korup IF hovedafdelingen.

Klubnyt 24. oktober kl. 12:01
Til alle fodboldfans i Korup⚽️ Nu på søndag kl. 14.00 spiller Korup Ubberuds U14-piger sæsonens sidste kamp
Kommende kampe
November 2020
28.
lørdag
10.08
KUU
Kvinder
U14
Inde - U14 pige A (2007) • Pulje 1
Ebberup Hallen (inde)
Dalum IF (1)
Ebberup Hallen (inde)
28.
lørdag
10.16
KUU
Kvinder
U14
Inde - U14 pige A (2007) • Pulje 1
Ebberup Hallen (inde)
MG & BK
Ebberup Hallen (inde)
28.
lørdag
10.40
Brylle BK
Kvinder
U14
Inde - U14 pige A (2007) • Pulje 1
Ebberup Hallen (inde)
KUU
Ebberup Hallen (inde)
28.
lørdag
10.56
Dalum IF (1)
Kvinder
U14
Inde - U14 pige A (2007) • Pulje 1
Ebberup Hallen (inde)
KUU
Ebberup Hallen (inde)
28.
lørdag
11.04
MG & BK
Kvinder
U14
Inde - U14 pige A (2007) • Pulje 1
Ebberup Hallen (inde)
KUU
Ebberup Hallen (inde)
28.
lørdag
11.28
KUU
Kvinder
U14
Inde - U14 pige A (2007) • Pulje 1
Ebberup Hallen (inde)
Brylle BK
Ebberup Hallen (inde)
28.
lørdag
11.31
Glamsbjerg IF (1)
Kvinder
U15
Inde - U15 pige (2006) • Pulje 2
Ørbæk Midtpunkt (Hallen)
KUU
Ørbæk Midtpunkt (Hallen)
28.
lørdag
11.47
Dalum/Næsby (2)
Kvinder
U15
Inde - U15 pige (2006) • Pulje 2
Ørbæk Midtpunkt (Hallen)
KUU
Ørbæk Midtpunkt (Hallen)
28.
lørdag
12.03
KUU
Kvinder
U15
Inde - U15 pige (2006) • Pulje 2
Ørbæk Midtpunkt (Hallen)
Højby S & G
Ørbæk Midtpunkt (Hallen)
28.
lørdag
12.19
KUU
Kvinder
U15
Inde - U15 pige (2006) • Pulje 2
Ørbæk Midtpunkt (Hallen)
SFF 2015 (1)
Ørbæk Midtpunkt (Hallen)
28.
lørdag
14.55
Næsby BK (3)
Herrer
U13
Futsal - Kval FM U13 drenge - 28.11.20 & 16.01.21 • Pulje 3
Haarby Hallerne Hal 1
Korup-Ubberud Ungdom
Haarby Hallerne Hal 1
28.
lørdag
15.20
Korup-Ubberud Ungdom
Herrer
U13
Futsal - Kval FM U13 drenge - 28.11.20 & 16.01.21 • Pulje 3
Haarby Hallerne Hal 1
Dalum IF (3)
Haarby Hallerne Hal 1
29.
søndag
10.09
Assens FC
Kvinder
U11
Inde - U11 pige (2010) 29/11 • Pulje 2
Arena Assens - Hal 1
Korup-Ubberud Ungdom
Arena Assens - Hal 1
29.
søndag
10.36
Dalum IF (2)
Kvinder
U11
Inde - U11 pige (2010) 29/11 • Pulje 2
Arena Assens - Hal 1
Korup-Ubberud Ungdom
Arena Assens - Hal 1
29.
søndag
11.03
Korup-Ubberud Ungdom
Kvinder
U11
Inde - U11 pige (2010) 29/11 • Pulje 2
Arena Assens - Hal 1
Aarup BK (1)
Arena Assens - Hal 1
29.
søndag
11.21
Korup-Ubberud Ungdom
Kvinder
U11
Inde - U11 pige (2010) 29/11 • Pulje 2
Arena Assens - Hal 1
Marienlyst (2)
Arena Assens - Hal 1
29.
søndag
12.00
Odense Boldklub
Herrer
U14
Træningskampe børn • Pulje 1
OB-Ådalen
Korup IF
OB-Ådalen
December 2020
5.
lørdag
10.00
KUU
Herrer
U12
Inde - U12 drenge A (2009) 5/12 • Pulje 1
FKS-Hallen - Hal 2
FEH Fodbold
FKS-Hallen - Hal 2
5.
lørdag
10.16
S.f.B.
Herrer
U12
Inde - U12 drenge A (2009) 5/12 • Pulje 1
FKS-Hallen - Hal 2
KUU
FKS-Hallen - Hal 2
5.
lørdag
10.32
KUU
Herrer
U12
Inde - U12 drenge A (2009) 5/12 • Pulje 1
FKS-Hallen - Hal 2
Vindinge BK
FKS-Hallen - Hal 2
5.
lørdag
10.48
FEH Fodbold
Herrer
U12
Inde - U12 drenge A (2009) 5/12 • Pulje 1
FKS-Hallen - Hal 2
KUU
FKS-Hallen - Hal 2
5.
lørdag
11.04
KUU
Herrer
U12
Inde - U12 drenge A (2009) 5/12 • Pulje 1
FKS-Hallen - Hal 2
S.f.B.
FKS-Hallen - Hal 2
5.
lørdag
11.20
Vindinge BK
Herrer
U12
Inde - U12 drenge A (2009) 5/12 • Pulje 1
FKS-Hallen - Hal 2
KUU
FKS-Hallen - Hal 2
5.
lørdag
11.30
Dalum IF
Herrer
U14
Træningskampe børn • Pulje 1
Dalum - Kunstgræsbane
Korup IF
Dalum - Kunstgræsbane
5.
lørdag
12.38
Korup-Ubberud Ungdom - KUU
Herrer
U11
Inde - U11 drenge C (2010) 5/12 • Pulje 2
Gislev-Hallen
B 67
Gislev-Hallen
5.
lørdag
12.54
Skårup IF (1)
Herrer
U11
Inde - U11 drenge C (2010) 5/12 • Pulje 2
Gislev-Hallen
Korup-Ubberud Ungdom - KUU
Gislev-Hallen
5.
lørdag
13.10
Skårup IF (2)
Herrer
U11
Inde - U11 drenge C (2010) 5/12 • Pulje 2
Gislev-Hallen
Korup-Ubberud Ungdom - KUU
Gislev-Hallen
5.
lørdag
13.34
Korup-Ubberud Ungdom - KUU
Herrer
U11
Inde - U11 drenge C (2010) 5/12 • Pulje 2
Gislev-Hallen
Stjernen/Thurø
Gislev-Hallen

Nyt fra DBU Fyn