Menu

Vedtægter

Korup Idrætsforening Fodboldafdeling - Vedtægter

§ 1. Foreningens navn er Korup Fodbold forkortet KIF. Stk2 Foreningens hjemsted er i Korup, Odense Kommune.

§ 2. Foreningens formål er at skabe kontakt mellem de forskellige fodboldårgange, forældre samt støtte ungdomsarbejdet økonomisk. Derudover at skabe mulighed for, at alle interesserede kan dyrke fodbold inden for den organiseret idræt, på et spillemæssigt niveau de evner og lyster, samt at skabe vilkår for kammeratskab og samvær i forbindelse med udøvelse af fodboldspillet.

§ 3. Klubben skal være medlem af DBU Fyn og er underkastet unionens love og bestemmelser.

§ 4. Som medlem kan optages enhver aktiv samt passiv, Ved indmeldelse betales kontingent fra indmeldelsesdagen og perioden frem til næste ordinær forfaldsdag. Foreningen kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling.

§ 5. Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 5 og højst 10 medlemmer, der alle skal være myndige. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, næstformand, kasserer, ungdomsformand og en seniorformand. Formand og kasserer er ikke på valg samtidigt. Alle medlemmer vælges for 2 år således, at halvdelen afgår hvert år.
Stk. 2 Foreningen tegnes af formanden og kassereren eller for en af disses stedfortrædere, ved behov.

§ 6. Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes inden udgangen af april måned. Indkaldelsen til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel ved opslag på passende sted eller ved brev til alle medlemmerne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Ved stemmelighed bortfalder det stillede forslag.

Dagsordenen til den ordinær generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

  • Valg af dirigent.
  • Bestyrelsens beretning
  • Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
  • Fastsættelse af kontingent
  • Indkomne forslag.
  • Valg af medlemmer til bestyrelsen
  • Valg af suppleanter, revisor og revisorsuppleant
  • Evt.

 

§ 7. Bestyrelsen holder møder så ofte som det skønnes nødvenligt, dog mindst 4 gange om året. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden.
Stk.2. bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, står stemmerne lige er formandens stemme afgørende.

§ 8. Foreningen har selvstændig økonomi og føre eget regnskab. Foreningens midler tilvejebringes ved kontingent og afholdelse af forskellige indtægtsgivende arrangementer.

§ 9. Formand og Kasserer kan disponere over foreningens midler uafhængigt af hinanden.

§ 10. Vedtægtsændringer; Stk.1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Stk.2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 11. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med 8 dages varsel, når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter krav herom med ønske om behandling et angivet emne. Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 8 dages varsel.

§ 12. Alle valg og beslutninger træffes ved simpelt flertal, idet dog beslutning om foreningens opløsning skal træffes på ordinær generalforsamling, hvor mindst 75% af de fremmødte stemmer for opløsning. Ved opløsning af foreningen tilfalder dens midler Korup IF Hovedafdelingen.

Klubnyt 22. april kl. 22:26
Korup vs BK Vestfyn Sejr på hjemmebane
Klubnyt
31. januar kl. 21:02 ØB stævne 2023
Klubnyt
17. januar kl. 14:44 U11 drenge vinder Harte Cup
Klubnyt
23. marts kl. 16:11 STØT KORUP IF FODBOLD MED ENERGIFYN
Klubnyt
22. marts kl. 14:43 STØT KORUP IF FODBOLD MED BENZINKORT ELLER MED OK’S APP
Kommende kampe
September 2023
28.
torsdag
18.15
Otterup Bold- og Idrætsklub
1
-
Herrer
Senior
Herre S4 - Efterår 2023 (11:11/9:9) • Pulje 5
Intersport Arena Otterup
Kunsten
Dommeromk.: 9 - dommer
KU BK (1)
7
Intersport Arena Otterup
Kunsten
Dommeromk. 9 - dommer
30.
lørdag
10.00
KUU
-
Herrer
U10
U10 dr. 5:5 A (2014) - efterår 2023-Turnering • Pulje 1
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Tarup/Paarup IF
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
30.
lørdag
10.30
Glamsbjerg IF
Omklædning 1
-
Herrer
U16
U16 Drenge Liga 4 (2008) 11:11 - efterår 2023 • Pulje 2
Glamsbjerg Stadion
Bane 1 (Stadion)
Dommeromk.: Dommeromklædning
FC Nordfyn
Omklædning 2
Glamsbjerg Stadion
Bane 1 (Stadion)
Dommeromk. Dommeromklædning
30.
lørdag
11.00
Korup IF
-
Kvinder
Senior
Kvinde S2 - Efterår 2023 (11:11/9:9) • Pulje 1
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Stige Boldklub 2017
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
30.
lørdag
11.00
KUU
-
Herrer
U13
U13 Drenge Liga 6 (2011) 8:8 - efterår 2023 • Pulje 2
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
B 1909
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
30.
lørdag
13.00
Tarup-Paarup IF
HHT
Herrer
Senior
Herre S3 - Efterår 2023 • Pulje 4
Home Tarup Park
KU BK (1)
Home Tarup Park
30.
lørdag
14.00
FC Nordfyn
-
Herrer
U15
U15 drenge Liga 4 (2009) 11:11/9:9 - efterår 2023 • Pulje 1
MORUD VVS-EL STADION
Kunsten
Nyborg G & IF
MORUD VVS-EL STADION
Kunsten
Oktober 2023
1.
søndag
09.45
KUU
-
Herrer
U13
U13 Drenge Liga 5 (2011) 8:8 - efterår 2023 • Pulje 1
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
B 1909
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
1.
søndag
10.00
KUU
-
Herrer
U7
U7 dr. blandet (17) 3v3- 1/10 - Søn. - Silent Week • I Nyborg - 2 baner 1x10 min
Idrætscenter Nyborg
Nyborg G & IF (1)
Idrætscenter Nyborg
1.
søndag
10.00
Strib IF
-
Herrer
U8
U8 C dr. (16) - 5v5 - 1/10 - Silent Weekend • I Strib - 3 baner - 2x10 min
Strib fritids- & aktivitetscenter
KUU (2)
Strib fritids- & aktivitetscenter
1.
søndag
10.00
KUU (1)
-
Herrer
U8
U8 C dr. (16) - 5v5 - 1/10 - Silent Weekend • I Strib - 3 baner - 2x10 min
Strib fritids- & aktivitetscenter
Bogense G & IF
Strib fritids- & aktivitetscenter
1.
søndag
10.00
KUU
-
Herrer
U10
U10 B dr. (14) - 5v5 - 1/10 - Søn. - Silent Week • I OKS - 3 baner - 2x10 min
OKSON-Park
SSV Højfyn
OKSON-Park
1.
søndag
10.12
MG & BK (2)
-
Herrer
U7
U7 dr. blandet (17) 3v3- 1/10 - Søn. - Silent Week • I Nyborg - 2 baner 1x10 min
Idrætscenter Nyborg
KUU
Idrætscenter Nyborg
1.
søndag
10.30
KUU (2)
-
Herrer
U8
U8 C dr. (16) - 5v5 - 1/10 - Silent Weekend • I Strib - 3 baner - 2x10 min
Strib fritids- & aktivitetscenter
Ebberup IF
Strib fritids- & aktivitetscenter
1.
søndag
10.30
BBB
-
Herrer
U8
U8 C dr. (16) - 5v5 - 1/10 - Silent Weekend • I Strib - 3 baner - 2x10 min
Strib fritids- & aktivitetscenter
KUU (1)
Strib fritids- & aktivitetscenter
1.
søndag
10.30
Korup Ubberud Ungdom
-
Herrer
U9
U9 C dr. (15) - 5v5 - 1/10 - Silent Weekend • I B1913 - 3 baner - 2x10 min
Campus Road
Allesø GF
Campus Road
1.
søndag
10.30
ØB
-
Herrer
U10
U10 B dr. (14) - 5v5 - 1/10 - Søn. - Silent Week • I OKS - 3 baner - 2x10 min
OKSON-Park
KUU
OKSON-Park
1.
søndag
10.36
Højby S & G (2)
-
Herrer
U7
U7 dr. blandet (17) 3v3- 1/10 - Søn. - Silent Week • I Nyborg - 2 baner 1x10 min
Idrætscenter Nyborg
KUU
Idrætscenter Nyborg
1.
søndag
11.00
KUU
-
Herrer
U12
U12 dr. 8:8 B (2012) - 9-11 kampe - efterår 2023 • Pulje 1
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Assens FC
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
1.
søndag
11.00
KFUM.s BK (1)
-
Herrer
Senior
Herre S4 - Efterår 2023 (11:11/9:9) • Pulje 7
KFUM-parken
KU BK (2)
KFUM-parken
1.
søndag
11.00
SSV Højfyn (1)
-
Herrer
U7
U7 dr. blandet (17) 3v3- 1/10 - Søn. - Silent Week • I Nyborg - 2 baner 1x10 min
Idrætscenter Nyborg
KUU
Idrætscenter Nyborg
1.
søndag
11.00
KUU (2)
-
Herrer
U8
U8 C dr. (16) - 5v5 - 1/10 - Silent Weekend • I Strib - 3 baner - 2x10 min
Strib fritids- & aktivitetscenter
BBB
Strib fritids- & aktivitetscenter
1.
søndag
11.00
Tommerup BK
-
Herrer
U9
U9 C dr. (15) - 5v5 - 1/10 - Silent Weekend • I B1913 - 3 baner - 2x10 min
Campus Road
Korup Ubberud Ungdom
Campus Road
1.
søndag
11.00
OB
-
Herrer
U10
U10 B dr. (14) - 5v5 - 1/10 - Søn. - Silent Week • I OKS - 3 baner - 2x10 min
OKSON-Park
KUU
OKSON-Park
1.
søndag
11.24
KUU
-
Herrer
U7
U7 dr. blandet (17) 3v3- 1/10 - Søn. - Silent Week • I Nyborg - 2 baner 1x10 min
Idrætscenter Nyborg
Nyborg G & IF (2)
Idrætscenter Nyborg
1.
søndag
11.30
KUU (1)
-
Herrer
U8
U8 C dr. (16) - 5v5 - 1/10 - Silent Weekend • I Strib - 3 baner - 2x10 min
Strib fritids- & aktivitetscenter
Dalum IF
Strib fritids- & aktivitetscenter
1.
søndag
11.30
Højby S & G
-
Herrer
U9
U9 C dr. (15) - 5v5 - 1/10 - Silent Weekend • I B1913 - 3 baner - 2x10 min
Campus Road
Korup Ubberud Ungdom
Campus Road
1.
søndag
13.00
KUU
-
Kvinder
U15
U15 Piger Liga 2 (2009) 11:11 - efterår 2023 • Pulje 1
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Fortuna Svendborg
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
1.
søndag
17.00
OKS
-
Herrer
Senior
Herre S2 - Efterår 2023 • Pulje 5
OKSON-Park
KU BK
OKSON-Park
4.
onsdag
17.30
Næsby BK
-
Herrer
U12
U12 dr. 8:8 B (2012) - 9-11 kampe - efterår 2023 • Pulje 1
ALPI Arena Næsby
KUU
ALPI Arena Næsby
4.
onsdag
17.30
KUU
-
Herrer
U12
U12 dr. 8:8 C (2012) - 5-7 kampe - efterår 2023 • Pulje 1
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Nr. Aaby IK
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
4.
onsdag
18.00
KUU
-
Herrer
U10
U10 dr. 5:5 A (2014) - efterår 2023-Turnering • Pulje 1
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
MG & BK
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
7.
lørdag
09.30
MG & BK
2.
-
Herrer
U12
U12 dr. 8:8 B (2012) - 9-11 kampe - efterår 2023 • Pulje 1
MG & BK.s anlæg
Bane 8D
Dommeromk.: Kælder
KUU
6.
MG & BK.s anlæg
Bane 8D
Dommeromk. Kælder
7.
lørdag
10.30
Assens FC
-
Kvinder
U15
U15 Piger Liga 2 (2009) 11:11 - efterår 2023 • Pulje 1
REMA 1000 Stadion - Assens
KUU
REMA 1000 Stadion - Assens
7.
lørdag
11.00
KUU
-
Herrer
U10
U10 dr. 5:5 A (2014) - efterår 2023-Turnering • Pulje 1
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
BBB
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
7.
lørdag
11.45
EGB
-
Herrer
U13
U13 Drenge Liga 5 (2011) 8:8 - efterår 2023 • Pulje 1
Rishøj Stadion Gelsted
KUU
Rishøj Stadion Gelsted
7.
lørdag
11.45
Vindinge BK
-
Kvinder
U13
U13 Piger (2011) 8:8 - efterår 2023 • Pulje 2
Vindinge Sportsplads (Kunstgræs)
KUU
Vindinge Sportsplads (Kunstgræs)
7.
lørdag
14.00
FC Nordfyn
-
Herrer
U15
U15 drenge Liga 4 (2009) 11:11/9:9 - efterår 2023 • Pulje 1
MORUD VVS-EL STADION
Kunsten
Skårup IF
MORUD VVS-EL STADION
Kunsten
7.
lørdag
15.00
KU BK
-
Herrer
Senior
Herre S2 - Efterår 2023 • Pulje 5
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
BK Posten (3)
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
8.
søndag
11.00
KU BK (1)
-
Herrer
Senior
Herre S3 - Efterår 2023 • Pulje 4
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Båring GF
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
8.
søndag
11.00
KU BK (2)
Omklædning 1 - klubhus
-
Herrer
Senior
Herre S4 - Efterår 2023 (11:11/9:9) • Pulje 7
Kok & Vin Park (Ubberud)
Bane 1
Dommeromk.: Dommeromklædning 8
Røde Stjerne (1)
Omklædning Herre 6
Kok & Vin Park (Ubberud)
Bane 1
Dommeromk. Dommeromklædning 8
8.
søndag
12.00
MG & BK
-
Kvinder
Senior
Kvinde S2 - Efterår 2023 (11:11/9:9) • Pulje 1
MG & BK.s anlæg
Korup IF
MG & BK.s anlæg
8.
søndag
13.00
KU BK (1)
-
Herrer
Senior
Herre S4 - Efterår 2023 (11:11/9:9) • Pulje 5
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Klinte Grindløse FC
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
8.
søndag
14.00
Tarup/Paarup IF
-
Herrer
U13
U13 Drenge Liga 6 (2011) 8:8 - efterår 2023 • Pulje 2
Home Tarup Park
KUU
Home Tarup Park
11.
onsdag
17.00
KUU
-
Kvinder
U15
U15 Piger Liga 2 (2009) 11:11 - efterår 2023 • Pulje 1
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Næsby BK
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
11.
onsdag
17.15
KUU
-
Herrer
U12
U12 dr. 8:8 B (2012) - 9-11 kampe - efterår 2023 • Pulje 1
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Tommerup BK
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
12.
torsdag
17.15
KUU
-
Herrer
U13
U13 Drenge Liga 5 (2011) 8:8 - efterår 2023 • Pulje 1
Kok & Vin Park (Ubberud)
FC Broby/Verninge IF
Kok & Vin Park (Ubberud)
12.
torsdag
18.00
Odense Foxes
-
Herrer
Senior
Herre S4 - Efterår 2023 (11:11/9:9) • Pulje 7
Firmaidrættens idrætsanlæg
KU BK (2)
Firmaidrættens idrætsanlæg
14.
lørdag
11.00
Korup IF
-
Kvinder
Senior
Kvinde S2 - Efterår 2023 (11:11/9:9) • Pulje 1
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Tårup IF
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
14.
lørdag
11.00
KUU
-
Herrer
U13
U13 Drenge Liga 6 (2011) 8:8 - efterår 2023 • Pulje 2
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Dalum IF
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
14.
lørdag
11.00
KUU
Omklædning 1 - klubhus
-
Kvinder
U13
U13 Piger (2011) 8:8 - efterår 2023 • Pulje 2
Kok & Vin Park (Ubberud)
Bane 2A
Dommeromk.: Dommeromklædning 8
Thurø BK af 1920
Omklædning Dame 4
Kok & Vin Park (Ubberud)
Bane 2A
Dommeromk. Dommeromklædning 8
14.
lørdag
15.00
MG & BK
-
Herrer
Senior
Herre S3 - Efterår 2023 • Pulje 4
MG & BK.s anlæg
KU BK (1)
MG & BK.s anlæg
14.
lørdag
15.00
Morud/Veflinge
-
Herrer
Senior
Herre S4 - Efterår 2023 (11:11/9:9) • Pulje 5
Veflinge Stadion
KU BK (1)
Veflinge Stadion
15.
søndag
11.00
DSIO
-
Herrer
Senior
Herre S2 - Efterår 2023 • Pulje 5
Enghaveskolen (Fyn)
KU BK
Enghaveskolen (Fyn)
15.
søndag
11.00
ØB
-
Herrer
U16
U16 Drenge Liga 4 (2008) 11:11 - efterår 2023 • Pulje 2
ØB.s Anlæg
FC Nordfyn
ØB.s Anlæg
15.
søndag
13.00
Munkebo BK
-
Herrer
U10
U10 dr. 5:5 A (2014) - efterår 2023-Turnering • Pulje 1
Munkebo Idrætscenter
KUU
Munkebo Idrætscenter
15.
søndag
14.00
FC Nordfyn
-
Herrer
U15
U15 drenge Liga 4 (2009) 11:11/9:9 - efterår 2023 • Pulje 1
MORUD VVS-EL STADION
Kunsten
B 1909
MORUD VVS-EL STADION
Kunsten
20.
fredag
19.00
OKS
-
Kvinder
Senior
Kvinde S2 - Efterår 2023 (11:11/9:9) • Pulje 1
OKSON-Park
Korup IF
OKSON-Park
21.
lørdag
15.00
Strib IF
-
Herrer
Senior
Herre S3 - Efterår 2023 • Pulje 4
Strib fritids- & aktivitetscenter
KU BK (1)
Strib fritids- & aktivitetscenter
22.
søndag
11.00
KUU
-
Herrer
U12
U12 dr. 8:8 C (2012) - 5-7 kampe - efterår 2023 • Pulje 1
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Tommerup BK
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
22.
søndag
11.00
KUU
-
Herrer
U10
U10 dr. 5:5 A (2014) - efterår 2023-Turnering • Pulje 1
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
OB
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
22.
søndag
11.00
KU BK
Omklædning 1 - klubhus
-
Herrer
Senior
Herre S2 - Efterår 2023 • Pulje 5
Kok & Vin Park (Ubberud)
Bane 1
Dommeromk.: Dommeromklædning 8
ØB
Omklædning Herre 6
Kok & Vin Park (Ubberud)
Bane 1
Dommeromk. Dommeromklædning 8
22.
søndag
11.00
KU BK (2)
Omklædning 2 - kælder under skole
-
Herrer
Senior
Herre S4 - Efterår 2023 (11:11/9:9) • Pulje 7
Kok & Vin Park (Ubberud)
Bane 2
Dommeromk.: Dommeromklædning 8
Sanderum BK
Omklædning 3 - kælder under skole
Kok & Vin Park (Ubberud)
Bane 2
Dommeromk. Dommeromklædning 8
22.
søndag
14.00
KRFK
-
Herrer
Senior
Herre S4 - Efterår 2023 (11:11/9:9) • Pulje 5
Krogsbølle Stadion
KU BK (1)
Krogsbølle Stadion
24.
tirsdag
18.00
F16
-
Kvinder
U15
U15 Piger Liga 2 (2009) 11:11 - efterår 2023 • Pulje 1
Kirkeby skole
KUU
Kirkeby skole
;

Nyt fra DBU Fyn

Luk