Menu

Vedtægter

Korup Idrætsforening Fodboldafdeling - Vedtægter

§ 1. Foreningens navn er Korup Fodbold forkortet KIF. Stk2 Foreningens hjemsted er i Korup, Odense Kommune.

§ 2. Foreningens formål er at skabe kontakt mellem de forskellige fodbold årgange, forældre samt støtte ungdomsarbejdet økonomisk. Derudover at skabe mulighed for, at alle interesserede kan dyrke fodbold inden for den organiseret idræt, på et spillemæssigt niveau de evner og lyster, samt at skabe vilkår for kammeratskab og samvær i forbindelse med udøvelse af fodboldspillet.

§ 3. Klubben skal være medlem af DBU Fyn og er underkastet unionens love og bestemmelser.

§ 4. Som medlem kan optages enhver aktiv samt passiv, Ved indmeldelse betales kontingent fra indmeldelses dagen og perioden frem til næste ordinær forfaldsdag. Foreningen kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling.

§ 5. Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 5 og højst 10 medlemmer, der alle skal være myndige. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, kasserer og en sekretær. Alle medlemmer vælges for 2 år, således at halvdelen afgår hvert år.

§ 6. Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes inden udgangen af april måned. Indkaldelsen til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel ved opslag på passende sted eller ved brev til alle medlemmerne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Ved stemmelighed bortfalder det stillede forslag.

Dagsordenen til den ordinær generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

  • Valg af dirigent.
  • Bestyrelsens beretning
  • fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
  • fastsættelse af kontingent
  • indkomne forslag.
  • valg af medlemmer til bestyrelsen00
  • valg af suppleanter, revisor og revisorsuppleant
  • evt.

§ 7. Bestyrelsen holder møder så ofte som det skønnes nødvenligt, dog mindst 4 gange om året. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden. Stk.2. bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, står stemmerne lige er formandens stemme afgørende.

§ 8. Foreningen har selvstændig økonomi og føre eget regnskab. Foreningens midler tilvejebringes ved kontingent og afholdelse af forskellige indtægtsgivende arrangementer.

§ 9. Formand og Kasserer kan disponere over foreningens midler uafhængigt af hinanden.

§ 10. Vedtægtsændringer Stk.1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. Stk.2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 11. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med 8 dages varsel, når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter krav herom med ønske om behandling et angivet emne. Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 8 dages varsel.

§ 12. Alle valg og beslutninger træffes ved simpelt flertal, idet dog beslutning om foreningens opløsning skal træffes på ordinær generalforsamling, hvor mindst 75% af de fremmødte stemmer for opløsning. Ved opløsning af foreningen tilfalder dens midler Korup IF hovedafdelingen.

Klubnyt 23. marts kl. 16:11
STØT KORUP IF FODBOLD MED ENERGIFYN Bliv sponsor i Korup IF, uden det koster dig noget!
Kommende kampe
September 2022
25.
søndag
10.00
Skeby GF
Spillet
Herrer
U12
U12 drenge 8M C (2011) - efterår 2022 • Pulje Nordvest
Skovløkkeskolen
Korup Ubberud Ungdom
Skovløkkeskolen
25.
søndag
10.00
FC Faaborg
Spillet
Herrer
U8
U8 drenge B (2015) 5M - 25/9 • I Marienlyst - 3 bane - 2x10 min
Marienlystcentret
Korup Ubberud Ungdom
Marienlystcentret
25.
søndag
10.00
Korup Ubberud Ungdom
Spillet
Herrer
U9
U9 drenge A (2014) 5M - 25/9 • I Korup - 3 baner - 2x10 min
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Munkebo BK
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
25.
søndag
10.00
Korup Ubberud Ungdom
Spillet
Herrer
U9
U9 drenge C (2014) 5M - 25/9 • I Dalum - 2 baner - 2x10 min
Tingløkkeskolen
Tingløkke græs
Dalum IF
Tingløkkeskolen
Tingløkke græs
25.
søndag
10.00
B 1909 (1)
Spillet
Kvinder
U10
U9/10 piger (2013-2014) 5M C 25/9 • I Ubberud - 2 baner - 2x10 min.
Løvtop Road (Ubberud)
Korup Ubberud Ungdom
Løvtop Road (Ubberud)
25.
søndag
10.30
Korup Ubberud Ungdom
Spillet
Herrer
U8
U8 drenge B (2015) 5M - 25/9 • I Marienlyst - 3 bane - 2x10 min
Marienlystcentret
BBB
Marienlystcentret
25.
søndag
10.30
OB
Spillet
Herrer
U9
U9 drenge A (2014) 5M - 25/9 • I Korup - 3 baner - 2x10 min
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Korup Ubberud Ungdom
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
25.
søndag
10.30
Næsby BK
Spillet
Herrer
U9
U9 drenge C (2014) 5M - 25/9 • I Dalum - 2 baner - 2x10 min
Tingløkkeskolen
Tingløkke græs
Korup Ubberud Ungdom
Tingløkkeskolen
Tingløkke græs
25.
søndag
10.30
Korup Ubberud Ungdom
Spillet
Kvinder
U10
U9/10 piger (2013-2014) 5M C 25/9 • I Ubberud - 2 baner - 2x10 min.
Løvtop Road (Ubberud)
B 1909 (2)
Løvtop Road (Ubberud)
25.
søndag
11.00
KU BK
livescore
1 - 2
Herrer
Senior
Herre S3 - Efterår 2022 • Pulje 1
Løvtop Road (Ubberud)
MG & BK
Løvtop Road (Ubberud)
25.
søndag
11.00
Egebjerg Fodbold (1)
livescore
0 - 3
Kvinder
U16
U16 Piger (2007) 11M/9M - efterår 2022 • Pulje 1
Ulbølle Stadion
Korup Ubberud Ungdom/Morud (1)
Ulbølle Stadion
25.
søndag
11.00
Korup Ubberud Ungdom
Spillet
Herrer
U8
U8 drenge B (2015) 5M - 25/9 • I Marienlyst - 3 bane - 2x10 min
Marienlystcentret
Søndersø BK
Marienlystcentret
25.
søndag
11.00
Korup Ubberud Ungdom
Spillet
Herrer
U9
U9 drenge A (2014) 5M - 25/9 • I Korup - 3 baner - 2x10 min
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Nyborg G & IF
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
25.
søndag
11.00
Skeby GF
Spillet
Herrer
U9
U9 drenge C (2014) 5M - 25/9 • I Dalum - 2 baner - 2x10 min
Tingløkkeskolen
Tingløkke græs
Korup Ubberud Ungdom
Tingløkkeskolen
Tingløkke græs
25.
søndag
11.00
Korup Ubberud Ungdom
Spillet
Kvinder
U10
U9/10 piger (2013-2014) 5M C 25/9 • I Ubberud - 2 baner - 2x10 min.
Løvtop Road (Ubberud)
Boldklubben Marienlyst
Løvtop Road (Ubberud)
25.
søndag
11.30
Aarslev BK
Spillet
Herrer
U9
U9 drenge A (2014) 5M - 25/9 • I Korup - 3 baner - 2x10 min
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Korup Ubberud Ungdom
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
25.
søndag
12.00
Næsby BK
Spillet
Herrer
U11
U11 drenge 8M A (2012) - efterår 2022-Turnering • Pulje 1
ALPI Arena Næsby
Bane 4
Korup Ubberud Ungdom
ALPI Arena Næsby
Bane 4
28.
onsdag
17.15
Aarslev BK
-
Herrer
U11
U11 drenge 8M C (2012) - 2. turneringshalvdel • Pulje Fyn
Netplan Arena
Korup Ubberud Ungdom
Netplan Arena
28.
onsdag
17.30
KU BK (2)
-
Herrer
Senior
Herre S4 - Efterår 2022 (11M/9M) • Pulje 6
Løvtop Road (Ubberud)
DSIO
Løvtop Road (Ubberud)
28.
onsdag
18.00
Strib IF
-
Kvinder
U14
U14 Piger (2009) 11M/9M - efterår 2022 • Pulje 1
Strib fritids- & aktivitetscenter
Korup Ubberud Ungdom
Strib fritids- & aktivitetscenter
29.
torsdag
17.30
Korup Ubberud Ungdom
-
Herrer
U11
U11 drenge 8M A (2012) - efterår 2022-Turnering • Pulje 1
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Nyborg G & IF
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
29.
torsdag
19.00
SB/BBB
-
Herrer
U15
U15 drenge Liga 4 (2008) 11M - efterår 2022 • Pulje 2
Vestfalen Stadion
Kunsten
Korup Ubberud Ungdom
Vestfalen Stadion
Kunsten
Oktober 2022
1.
lørdag
10.00
Dalum IF
-
Kvinder
U12
U11/12 piger D (2011-2012) 5 MANDS 1/10 • I Marienlyst - 3 baner - 2 x 10 min.
Marienlystcentret
Korup Ubberud Ungdom
Marienlystcentret
1.
lørdag
10.30
Strib IF
-
Kvinder
U12
U11/12 piger D (2011-2012) 5 MANDS 1/10 • I Marienlyst - 3 baner - 2 x 10 min.
Marienlystcentret
Korup Ubberud Ungdom
Marienlystcentret
1.
lørdag
11.00
Korup IF
-
Kvinder
Senior
Kvinde 9M - Efterår 2022 • Pulje 1
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Nr. Søby BK
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
1.
lørdag
11.00
Korup Ubberud Ungdom
livescore
-
Herrer
U15
U15 Drenge Liga 3 (2008) 11M - efterår 2022 • Pulje 1
Løvtop Road (Ubberud)
Årslev BK
Løvtop Road (Ubberud)
1.
lørdag
11.00
Korup Ubberud Ungdom
-
Kvinder
U12
U11/12 piger D (2011-2012) 5 MANDS 1/10 • I Marienlyst - 3 baner - 2 x 10 min.
Marienlystcentret
Boldklubben Marienlyst
Marienlystcentret
1.
lørdag
12.00
Stjernen BK (2)
-
Herrer
Senior
Herre S4 - Efterår 2022 (11M/9M) • Pulje 5
Østbyens Stadion
KU BK (3)
Østbyens Stadion
1.
lørdag
14.00
FK Utopia
-
Herrer
Senior
Herre S4 - Efterår 2022 (11M/9M) • Pulje 6
Munke Mose
KU BK (2)
Munke Mose
2.
søndag
10.00
Korup Ubberud Ungdom
-
Herrer
U12
U12 drenge 8M C (2011) - efterår 2022 • Pulje Nordvest
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
B 1909
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
2.
søndag
10.00
Korup Ubberud
-
Herrer
U10
U10 drenge C (2013) 5M - 2/10 • I Korup/Ubberud - 3 baner - 2x10 min
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Søndersø BK (1)
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
2.
søndag
10.00
Krarup Espe Fodbold
-
Kvinder
U10
U9/10 piger (2013-2014) 5M C 2/10 • I Nr. Lyndelse - 3 baner - 2x10 min
Carl Nielsen Hallen
Korup Ubberud Ungdom
Carl Nielsen Hallen
2.
søndag
10.30
Korup Ubberud Ungdom
-
Herrer
U9
HORST WEIN-Stævne: U9 drenge B (2014) 5M - 2/10 • I Langeskov - 2 baner - 2x10 min
Langeskov Stadion
Strib IF
Langeskov Stadion
2.
søndag
10.30
MG & BK
-
Herrer
U10
U10 drenge C (2013) 5M - 2/10 • I Korup/Ubberud - 3 baner - 2x10 min
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Korup Ubberud
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
2.
søndag
11.00
KU BK
-
Herrer
Senior
Herre S2 - Efterår 2022 • Pulje 8
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
FC Avrasya
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
2.
søndag
11.00
KU BK (1)
-
Herrer
Senior
Herre S4 - Efterår 2022 (11M/9M) • Pulje 2
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Skamby/Hårslev
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
2.
søndag
11.00
Skårup IF
-
Herrer
U9
HORST WEIN-Stævne: U9 drenge B (2014) 5M - 2/10 • I Langeskov - 2 baner - 2x10 min
Langeskov Stadion
Korup Ubberud Ungdom
Langeskov Stadion
2.
søndag
11.00
Korup Ubberud
-
Herrer
U10
U10 drenge C (2013) 5M - 2/10 • I Korup/Ubberud - 3 baner - 2x10 min
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Dalum IF
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
2.
søndag
11.00
Korup Ubberud Ungdom
-
Kvinder
U10
U9/10 piger (2013-2014) 5M C 2/10 • I Nr. Lyndelse - 3 baner - 2x10 min
Carl Nielsen Hallen
Langeskov IF
Carl Nielsen Hallen
2.
søndag
11.00
Korup Ubberud Ungdom
-
Herrer
U15
U15 drenge Liga 4 (2008) 11M - efterår 2022 • Pulje 2
Løvtop Road (Ubberud)
Morud IF
Løvtop Road (Ubberud)
2.
søndag
11.00
Korup Ubberud Ungdom
-
Herrer
U11
U11 drenge 8M C (2012) - 2. turneringshalvdel • Pulje Fyn
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Næsby BK
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
2.
søndag
11.30
Langeskov IF
-
Herrer
U9
HORST WEIN-Stævne: U9 drenge B (2014) 5M - 2/10 • I Langeskov - 2 baner - 2x10 min
Langeskov Stadion
Korup Ubberud Ungdom
Langeskov Stadion
2.
søndag
11.30
Næsby BK
-
Herrer
U10
U10 drenge C (2013) 5M - 2/10 • I Korup/Ubberud - 3 baner - 2x10 min
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Korup Ubberud
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
2.
søndag
11.30
Korup Ubberud Ungdom
-
Kvinder
U10
U9/10 piger (2013-2014) 5M C 2/10 • I Nr. Lyndelse - 3 baner - 2x10 min
Carl Nielsen Hallen
O K S
Carl Nielsen Hallen
2.
søndag
13.00
Korup Ubberud Ungdom
-
Kvinder
U14
U14 Piger (2009) 11M/9M - efterår 2022 • Pulje 1
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Tårup IF
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
2.
søndag
15.00
Korup Ubberud Ungdom/Morud (1)
-
Kvinder
U16
U16 Piger (2007) 11M/9M - efterår 2022 • Pulje 1
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Dalum/Næsby
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
4.
tirsdag
18.00
Allesø
-
Herrer
Senior
Herre S3 - Efterår 2022 • Pulje 1
Allesø / Spurvelundsskolen
KU BK
Allesø / Spurvelundsskolen
5.
onsdag
17.00
SSV Højfyn
-
Herrer
U12
U12 drenge 8M C (2011) - efterår 2022 • Pulje Nordvest
Albani Arena Vissenbjerg
Korup Ubberud Ungdom
Albani Arena Vissenbjerg
5.
onsdag
17.15
Korup Ubberud Ungdom
-
Herrer
U11
U11 drenge 8M A (2012) - efterår 2022-Turnering • Pulje 1
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Sanderum BK
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
5.
onsdag
18.00
Hesselager
-
Kvinder
U16
U16 Piger (2007) 11M/9M - efterår 2022 • Pulje 2
Hesselager Stadion
Morud/Korup Ubberud Ungdom (2)
Hesselager Stadion
8.
lørdag
10.00
F16
-
Kvinder
U16
U16 Piger (2007) 11M/9M - efterår 2022 • Pulje 2
Kirkeby skole
Morud/Korup Ubberud Ungdom (2)
Kirkeby skole
8.
lørdag
12.00
KU BK
-
Herrer
Senior
Herre S3 - Efterår 2022 • Pulje 1
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
KRFK
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
8.
lørdag
13.00
Otterup Bold- og Idrætsklub
-
Herrer
U11
U11 drenge 8M C (2012) - 2. turneringshalvdel • Pulje Fyn
Intersport Arena Otterup
Korup Ubberud Ungdom
Intersport Arena Otterup
9.
søndag
11.00
MG & BK
-
Herrer
U11
U11 drenge 8M A (2012) - efterår 2022-Turnering • Pulje 1
MG & BK.s anlæg
Korup Ubberud Ungdom
MG & BK.s anlæg
9.
søndag
11.00
B1913 (2)
Omklædningsrum 7 th.
-
Herrer
Senior
Herre S2 - Efterår 2022 • Pulje 8
Campus Road
Bane 2
Dommeromk.: Omklædningsrum 3
KU BK
Omklædningsrum 8 th.
Campus Road
Bane 2
Dommeromk. Omklædningsrum 3
9.
søndag
11.00
Næsby BK
-
Herrer
U15
U15 Drenge Liga 3 (2008) 11M - efterår 2022 • Pulje 1
ALPI Arena Næsby
Korup Ubberud Ungdom
ALPI Arena Næsby
9.
søndag
11.00
F16
-
Kvinder
U16
U16 Piger (2007) 11M/9M - efterår 2022 • Pulje 1
Stenstrup Sportsplads
Korup Ubberud Ungdom/Morud (1)
Stenstrup Sportsplads
9.
søndag
11.00
Nr. Lyndelse / Søby F.C.
-
Kvinder
U14
U14 Piger (2009) 11M/9M - efterår 2022 • Pulje 1
Carl Nielsen Hallen
Korup Ubberud Ungdom
Carl Nielsen Hallen
9.
søndag
18.30
BK2020 (1)
-
Herrer
Senior
Herre S4 - Efterår 2022 (11M/9M) • Pulje 2
EL Team Sikring Arena (BK2020)
KU BK (1)
EL Team Sikring Arena (BK2020)
12.
onsdag
17.30
Korup Ubberud Ungdom/Morud (1)
-
Kvinder
U16
U16 Piger (2007) 11M/9M - efterår 2022 • Pulje 1
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
TEAM Odense Q
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
12.
onsdag
19.00
Verninge IF
-
Kvinder
Senior
Kvinde 9M - Efterår 2022 • Pulje 1
Verninge Stadion
Korup IF
Verninge Stadion
13.
torsdag
17.15
Korup Ubberud Ungdom
-
Herrer
U11
U11 drenge 8M A (2012) - efterår 2022-Turnering • Pulje 1
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Fjordager IF
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
13.
torsdag
18.00
Vindinge BK
-
Kvinder
U14
U14 Piger (2009) 11M/9M - efterår 2022 • Pulje 1
Vindinge Sportsplads
Korup Ubberud Ungdom
Vindinge Sportsplads
15.
lørdag
10.00
Morud/Korup Ubberud Ungdom (2)
-
Kvinder
U16
U16 Piger (2007) 11M/9M - efterår 2022 • Pulje 2
MORUD VVS-EL STADION
Vindinge BK
MORUD VVS-EL STADION
15.
lørdag
10.00
Allesø GF
-
Herrer
U11
U11 drenge 8M C (2012) - 2. turneringshalvdel • Pulje Fyn
Allesø / Spurvelundsskolen
Korup Ubberud Ungdom
Allesø / Spurvelundsskolen
15.
lørdag
11.00
KU BK (1)
-
Herrer
Senior
Herre S4 - Efterår 2022 (11M/9M) • Pulje 2
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
FC Avrasya
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
15.
lørdag
15.00
Næsby BK (1)
-
Herrer
Senior
Herre S2 - Efterår 2022 • Pulje 8
ALPI Arena Næsby
KU BK
ALPI Arena Næsby
15.
lørdag
15.00
FC Broby (1)
-
Herrer
Senior
Herre S4 - Efterår 2022 (11M/9M) • Pulje 5
FC Broby Arena
KU BK (3)
FC Broby Arena
16.
søndag
11.00
Bogense G & IF
NR. 1
-
Herrer
Senior
Herre S3 - Efterår 2022 • Pulje 1
Bogense Stadion - JK Byg og Montage park
Bane 3 - 11 mands (bane 4 og 5 samlet)
KU BK
NR. 2
Bogense Stadion - JK Byg og Montage park
Bane 3 - 11 mands (bane 4 og 5 samlet)
16.
søndag
11.00
KU BK (2)
-
Herrer
Senior
Herre S4 - Efterår 2022 (11M/9M) • Pulje 6
Løvtop Road (Ubberud)
Røde Stjerne
Løvtop Road (Ubberud)
22.
lørdag
10.00
Boldklubben Marienlyst
-
Herrer
U15
U15 Drenge Liga 3 (2008) 11M - efterår 2022 • Pulje 1
Marienlystcentret
Korup Ubberud Ungdom
Marienlystcentret
22.
lørdag
11.00
Korup IF
-
Kvinder
Senior
Kvinde 9M - Efterår 2022 • Pulje 1
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Odense Foxes
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
22.
lørdag
13.00
B1913 (1)
Omklædningsrum 6
-
Herrer
Senior
Herre S4 - Efterår 2022 (11M/9M) • Pulje 6
Campus Road
Bane 5
Dommeromk.: Omklædningsrum 3
KU BK (2)
Omklædningsrum 8 tv.
Campus Road
Bane 5
Dommeromk. Omklædningsrum 3
22.
lørdag
15.00
KU BK
-
Herrer
Senior
Herre S3 - Efterår 2022 • Pulje 1
Løvtop Road (Ubberud)
Tarup-Paarup IF (1)
Løvtop Road (Ubberud)
23.
søndag
11.00
Søhus Stige
-
Herrer
U12
U12 drenge 8M C (2011) - efterår 2022 • Pulje Nordvest
Rema 1000 Arena Søhus
Korup Ubberud Ungdom
Rema 1000 Arena Søhus
23.
søndag
11.00
KU BK
-
Herrer
Senior
Herre S2 - Efterår 2022 • Pulje 8
Løvtop Road (Ubberud)
Bolbro G & IF
Løvtop Road (Ubberud)
23.
søndag
13.30
BK2020 (2)
-
Herrer
Senior
Herre S4 - Efterår 2022 (11M/9M) • Pulje 2
EL Team Sikring Arena (BK2020)
KU BK (1)
EL Team Sikring Arena (BK2020)

Nyt fra DBU Fyn