Menu

Vedtægter

Korup Idrætsforening Fodboldafdeling - Vedtægter

§ 1. Foreningens navn er Korup Fodbold forkortet KIF. Stk2 Foreningens hjemsted er i Korup, Odense Kommune.

§ 2. Foreningens formål er at skabe kontakt mellem de forskellige fodbold årgange, forældre samt støtte ungdomsarbejdet økonomisk. Derudover at skabe mulighed for, at alle interesserede kan dyrke fodbold inden for den organiseret idræt, på et spillemæssigt niveau de evner og lyster, samt at skabe vilkår for kammeratskab og samvær i forbindelse med udøvelse af fodboldspillet.

§ 3. Klubben skal være medlem af DBU Fyn og er underkastet unionens love og bestemmelser.

§ 4. Som medlem kan optages enhver aktiv samt passiv, Ved indmeldelse betales kontingent fra indmeldelses dagen og perioden frem til næste ordinær forfaldsdag. Foreningen kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling.

§ 5. Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 5 og højst 10 medlemmer, der alle skal være myndige. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, kasserer og en sekretær. Alle medlemmer vælges for 2 år, således at halvdelen afgår hvert år.

§ 6. Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes inden udgangen af april måned. Indkaldelsen til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel ved opslag på passende sted eller ved brev til alle medlemmerne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Ved stemmelighed bortfalder det stillede forslag.

Dagsordenen til den ordinær generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

  • Valg af dirigent.
  • Bestyrelsens beretning
  • fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
  • fastsættelse af kontingent
  • indkomne forslag.
  • valg af medlemmer til bestyrelsen00
  • valg af suppleanter, revisor og revisorsuppleant
  • evt.

§ 7. Bestyrelsen holder møder så ofte som det skønnes nødvenligt, dog mindst 4 gange om året. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden. Stk.2. bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, står stemmerne lige er formandens stemme afgørende.

§ 8. Foreningen har selvstændig økonomi og føre eget regnskab. Foreningens midler tilvejebringes ved kontingent og afholdelse af forskellige indtægtsgivende arrangementer.

§ 9. Formand og Kasserer kan disponere over foreningens midler uafhængigt af hinanden.

§ 10. Vedtægtsændringer Stk.1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. Stk.2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 11. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med 8 dages varsel, når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter krav herom med ønske om behandling et angivet emne. Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 8 dages varsel.

§ 12. Alle valg og beslutninger træffes ved simpelt flertal, idet dog beslutning om foreningens opløsning skal træffes på ordinær generalforsamling, hvor mindst 75% af de fremmødte stemmer for opløsning. Ved opløsning af foreningen tilfalder dens midler Korup IF hovedafdelingen.

Klubnyt 09. maj kl. 21:51
U12 Piger mødte Egebjerg Pigekamp i solskin
Klubnyt
24. oktober kl. 16:41 Velkommen til vores nye hjemmeside
Kommende kampe
Maj 2021
16.
søndag
00.00
Korup Ubberud Ungdom
Spillet
Herrer
U13
Ekstra kampe U13 drenge Liga 3 (A) • Pulje 1
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
SUB Ullerslev
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
16.
søndag
10.00
Nr. Lyndelse / Søby F.C.
-
Kvinder
U12
U12 pige C (2009) 8M - Forår 2021 • Pulje 1
Carl Nielsen Hallen
Korup Ubberud Ungdom
Carl Nielsen Hallen
16.
søndag
10.00
Langeskov IF
-
Herrer
U10
U10 drenge C (2011) 5M - 16/5 • Pulje 2
Carl Nielsen Hallen
Korup-Ubberud Ungdom
Carl Nielsen Hallen
16.
søndag
10.00
ØB
-
Herrer
U8
U8 drenge C (2013) 5M - 16/5 • Pulje 2
Tommerup Stadion
Korup-Ubberud Ungdom - KUU (2)
Tommerup Stadion
16.
søndag
10.30
Korup-Ubberud Ungdom
-
Herrer
U10
U10 drenge C (2011) 5M - 16/5 • Pulje 2
Carl Nielsen Hallen
Årslev BK
Carl Nielsen Hallen
16.
søndag
10.30
Korup-Ubberud Ungdom - KUU (2)
-
Herrer
U8
U8 drenge C (2013) 5M - 16/5 • Pulje 2
Tommerup Stadion
BBB (2)
Tommerup Stadion
16.
søndag
11.00
Dalum IF
-
Herrer
U13
U13 drenge Liga 4 (A) (2008) 8M - Forår 2021 • Pulje 1
Dalum Stadion
Bane 8
Korup Ubberud Ungdom
Dalum Stadion
Bane 8
16.
søndag
11.00
Næsby BK
-
Herrer
U12
U12 drenge A (født 2009), forår 2021 • Pulje 2
ALPI Arena Næsby
Bane 4
Korup Ubberud Ungdom
ALPI Arena Næsby
Bane 4
16.
søndag
11.00
Korup IF
livescore
-
Herrer
Senior
Herre S4.2 - Forår 2021 • Pulje 4
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Morud/Veflinge
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
16.
søndag
11.30
Korup-Ubberud Ungdom
-
Herrer
U10
U10 drenge C (2011) 5M - 16/5 • Pulje 2
Carl Nielsen Hallen
Nr. Lyndelse/Søby F.C.
Carl Nielsen Hallen
16.
søndag
11.30
Korup-Ubberud Ungdom - KUU (2)
-
Herrer
U8
U8 drenge C (2013) 5M - 16/5 • Pulje 2
Tommerup Stadion
Tommerup BK
Tommerup Stadion
16.
søndag
12.00
BBB
-
Herrer
U10
U10 drenge C (2011) 5M - 16/5 • Pulje 2
Carl Nielsen Hallen
Korup-Ubberud Ungdom
Carl Nielsen Hallen
16.
søndag
12.00
SSV Højfyn
-
Herrer
U8
U8 drenge C (2013) 5M - 16/5 • Pulje 2
Tommerup Stadion
Korup-Ubberud Ungdom - KUU (2)
Tommerup Stadion
16.
søndag
14.00
Korup-Ubberud Ungdom
-
Kvinder
U15
U15 pige Liga 2 (2006) - Forår 2021 • Pulje 1
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
SFF 2015
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
18.
tirsdag
19.00
Otterup B & IK
11
-
Herrer
M+32
Træningskampe "De gamle" • Pulje 1
Nordfyns Bank Arena
Bane 5
Korup IF
Nordfyns Bank Arena
Bane 5
20.
torsdag
18.45
Korup IF
livescore
-
Herrer
Senior
Herre S4.2 - Forår 2021 • Pulje 4
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Strib IF
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
22.
lørdag
10.00
Dalum IF
-
Herrer
U13
Ekstra kampe U13 drenge Liga 3 (A) • Pulje 1
Dalum Stadion
Bane 2
Korup Ubberud Ungdom
Dalum Stadion
Bane 2
22.
lørdag
11.00
Korup Ubberud Ungdom
-
Herrer
U12
U12 drenge A (født 2009), forår 2021 • Pulje 2
Ubberud Stadion - Korup VVS
FEH Fodbold
Ubberud Stadion - Korup VVS
22.
lørdag
15.00
Glamsbjerg IF
Omklædning 1 + 2
-
Herrer
Senior
Herre S4.1 - Forår 2021 • Pulje 1
Glamsbjerg Stadion
Bane 1
Dommeromk.: Dommeromklædning
Korup IF
Omklædning 3 + 4
Glamsbjerg Stadion
Bane 1
Dommeromk. Dommeromklædning
23.
søndag
11.00
Korup IF
-
Herrer
Senior
Herre S2 - 2020/2021 • Pulje 2
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Søhus Stige
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
23.
søndag
11.40
Marstal IF
-
Kvinder
U15
U15 pige Liga 2 (2006) - Forår 2021 • Pulje 1
Marstal Stadion
Korup-Ubberud Ungdom
Marstal Stadion
25.
tirsdag
18.00
Korup Ubberud Ungdom
-
Kvinder
U12
U12 pige C (2009) 8M - Forår 2021 • Pulje 1
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Vindinge BK
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
26.
onsdag
18.45
B 1909
Omkl. 5
-
Herrer
Senior
Herre S2 - 2020/2021 • Pulje 2
B.1909s anlæg
Bane 1
Korup IF
Omkl. 1
B.1909s anlæg
Bane 1
28.
fredag
18.00
Fortuna Svendborg
-
Kvinder
U12
U12 pige C (2009) 8M - Forår 2021 • Pulje 1
S.f.B. Hellegårdsvej
Korup Ubberud Ungdom
S.f.B. Hellegårdsvej
28.
fredag
18.45
Korup IF
-
Herrer
Senior
Herre S4.1 - Forår 2021 • Pulje 1
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
OB
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
29.
lørdag
11.00
Korup Ubberud Ungdom
-
Herrer
U13
U13 drenge Liga 4 (A) (2008) 8M - Forår 2021 • Pulje 1
Ubberud Stadion - Korup VVS
FEH Fodbold
Ubberud Stadion - Korup VVS
29.
lørdag
15.00
KR 70
-
Herrer
Senior
Herre S2 - 2020/2021 • Pulje 2
Nymarkshallen
Korup IF
Nymarkshallen
29.
lørdag
15.00
Søndersø BK
-
Herrer
Senior
Herre S4.2 - Forår 2021 • Pulje 4
Søndersø Stadion
Korup IF
Søndersø Stadion
Juni 2021
1.
tirsdag
18.00
SUB Ullerslev
-
Herrer
U13
U13 drenge Liga 4 (A) (2008) 8M - Forår 2021 • Pulje 1
Ullerslev Stadion - kunstgræs
Korup Ubberud Ungdom
Ullerslev Stadion - kunstgræs
1.
tirsdag
18.30
KRFK
-
Herrer
Senior
Herre S4.2 - Forår 2021 • Pulje 4
Krogsbølle Stadion
Korup IF
Krogsbølle Stadion
4.
fredag
18.45
Korup IF
-
Herrer
Senior
Herre S2 - 2020/2021 • Pulje 2
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
FIUK, Odense
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
5.
lørdag
13.00
Korup IF
-
Herrer
Senior
Herre S4.1 - Forår 2021 • Pulje 1
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Gelsted G & IF
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
6.
søndag
14.00
Korup Ubberud Ungdom
-
Kvinder
U12
U12 pige C (2009) 8M - Forår 2021 • Pulje 1
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Næsby BK
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
9.
onsdag
18.45
Stige Boldklub 2017
-
Herrer
Senior
Herre S2 - 2020/2021 • Pulje 2
Hauge Gruppen Arena
Korup IF
Hauge Gruppen Arena
11.
fredag
18.45
OKS
-
Herrer
Senior
Herre S2 - 2020/2021 • Pulje 2
OKSON-Park
Korup IF
OKSON-Park
12.
lørdag
15.00
Skovby GF
-
Herrer
Senior
Herre S4.2 - Forår 2021 • Pulje 4
Skovby Stadion
Korup IF
Skovby Stadion
13.
søndag
11.00
OKS (4)
-
Herrer
Senior
Herre S4.1 - Forår 2021 • Pulje 1
OKSON-Park
Korup IF
OKSON-Park
14.
mandag
18.00
Korup Ubberud Ungdom
-
Herrer
U13
U13 drenge Liga 4 (A) (2008) 8M - Forår 2021 • Pulje 1
Ubberud Stadion - Korup VVS
SUB Ullerslev
Ubberud Stadion - Korup VVS

1. holdets næste kampHerre S2 - 2020/2021 • Pulje 2

Hjemme mod
Søhus Stige
23. maj
Kl. 11.00
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Herre S2 - 2020/2021 - Pulje 2

Nyt fra DBU Fyn