Menu

Vedtægter

Korup Idrætsforening Fodboldafdeling - Vedtægter

§ 1. Foreningens navn er Korup Fodbold forkortet KIF. Stk2 Foreningens hjemsted er i Korup, Odense Kommune.

§ 2. Foreningens formål er at skabe kontakt mellem de forskellige fodbold årgange, forældre samt støtte ungdomsarbejdet økonomisk. Derudover at skabe mulighed for, at alle interesserede kan dyrke fodbold inden for den organiseret idræt, på et spillemæssigt niveau de evner og lyster, samt at skabe vilkår for kammeratskab og samvær i forbindelse med udøvelse af fodboldspillet.

§ 3. Klubben skal være medlem af DBU Fyn og er underkastet unionens love og bestemmelser.

§ 4. Som medlem kan optages enhver aktiv samt passiv, Ved indmeldelse betales kontingent fra indmeldelses dagen og perioden frem til næste ordinær forfaldsdag. Foreningen kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling.

§ 5. Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 5 og højst 10 medlemmer, der alle skal være myndige. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, kasserer og en sekretær. Alle medlemmer vælges for 2 år, således at halvdelen afgår hvert år.

§ 6. Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes inden udgangen af april måned. Indkaldelsen til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel ved opslag på passende sted eller ved brev til alle medlemmerne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Ved stemmelighed bortfalder det stillede forslag.

Dagsordenen til den ordinær generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

  • Valg af dirigent.
  • Bestyrelsens beretning
  • fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
  • fastsættelse af kontingent
  • indkomne forslag.
  • valg af medlemmer til bestyrelsen00
  • valg af suppleanter, revisor og revisorsuppleant
  • evt.

§ 7. Bestyrelsen holder møder så ofte som det skønnes nødvenligt, dog mindst 4 gange om året. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden. Stk.2. bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, står stemmerne lige er formandens stemme afgørende.

§ 8. Foreningen har selvstændig økonomi og føre eget regnskab. Foreningens midler tilvejebringes ved kontingent og afholdelse af forskellige indtægtsgivende arrangementer.

§ 9. Formand og Kasserer kan disponere over foreningens midler uafhængigt af hinanden.

§ 10. Vedtægtsændringer Stk.1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. Stk.2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 11. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med 8 dages varsel, når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter krav herom med ønske om behandling et angivet emne. Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 8 dages varsel.

§ 12. Alle valg og beslutninger træffes ved simpelt flertal, idet dog beslutning om foreningens opløsning skal træffes på ordinær generalforsamling, hvor mindst 75% af de fremmødte stemmer for opløsning. Ved opløsning af foreningen tilfalder dens midler Korup IF hovedafdelingen.

Klubnyt 15. juni kl. 23:47
Træneruddannelse
Klubnyt
22. marts kl. 14:43 STØT KORUP IF FODBOLD MED BENZINKORT ELLER MED OK’S APP
Klubnyt
24. oktober kl. 16:41 Velkommen til vores nye hjemmeside
Kommende kampe
Juni 2021
17.
torsdag
18.45
Korup IF
livescore
1 - 1
Herrer
Senior
Herre S4.2 - Forår 2021 • Pulje 4
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Lumby IF 88
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
18.
fredag
18.45
Korup IF
-
Herrer
Senior
Herre S4.1 - Forår 2021 • Pulje 1
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Assens FC
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
19.
lørdag
10.00
Næsby BK (1)
-
Herrer
U9
U9 drenge B (2012) 5M - 19/6 • Pulje 3
Albani Arena Vissenbjerg
Korup-Ubberud Ungdom - KUU 2
Albani Arena Vissenbjerg
19.
lørdag
10.00
O K S (2)
-
Herrer
U8
U8 drenge B (2013) 5M 19/6 • Pulje 2
Nr.Aaby Idrætspark
Korup IF
Nr.Aaby Idrætspark
19.
lørdag
10.30
Bogense G & IF
-
Herrer
U9
U9 drenge B (2012) 5M - 19/6 • Pulje 3
Albani Arena Vissenbjerg
Korup-Ubberud Ungdom - KUU 2
Albani Arena Vissenbjerg
19.
lørdag
10.45
MG & BK
-
Herrer
U8
U8 drenge B (2013) 5M 19/6 • Pulje 2
Nr.Aaby Idrætspark
Korup IF
Nr.Aaby Idrætspark
19.
lørdag
11.00
Korup-Ubberud Ungdom - KUU 2
-
Herrer
U9
U9 drenge B (2012) 5M - 19/6 • Pulje 3
Albani Arena Vissenbjerg
SSV Højfyn
Albani Arena Vissenbjerg
19.
lørdag
11.30
Korup IF
-
Herrer
U8
U8 drenge B (2013) 5M 19/6 • Pulje 2
Nr.Aaby Idrætspark
Nr. Aaby IK
Nr.Aaby Idrætspark
19.
lørdag
12.00
Korup-Ubberud Ungdom - KUU 2
-
Herrer
U9
U9 drenge B (2012) 5M - 19/6 • Pulje 3
Albani Arena Vissenbjerg
MG & BK
Albani Arena Vissenbjerg
19.
lørdag
13.00
Korup IF
-
Herrer
Senior
Herre S2 - 2020/2021 • Pulje 2
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
B 1909
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
20.
søndag
10.00
Korup-Ubberud Ungdom - KUU
-
Herrer
U9
U9 drenge C (2012) 5M - 20/6 • Pulje 2
Søndersø Stadion
Næsby BK
Søndersø Stadion
20.
søndag
10.30
Søndersø BK
-
Herrer
U9
U9 drenge C (2012) 5M - 20/6 • Pulje 2
Søndersø Stadion
Korup-Ubberud Ungdom - KUU
Søndersø Stadion
20.
søndag
11.00
Egebjerg Fodbold
-
Kvinder
U15
U15 Pige Liga 2 (2006) - Forår 2021 - Slutspil • Slutspil A
Ulbølle Stadion
Korup-Ubberud Ungdom
Ulbølle Stadion
20.
søndag
11.00
Korup-Ubberud Ungdom - KUU
-
Herrer
U9
U9 drenge C (2012) 5M - 20/6 • Pulje 2
Søndersø Stadion
Morud IF
Søndersø Stadion
20.
søndag
11.30
Stige Boldklub 2017
-
Herrer
U9
U9 drenge C (2012) 5M - 20/6 • Pulje 2
Søndersø Stadion
Korup-Ubberud Ungdom - KUU
Søndersø Stadion
20.
søndag
14.00
Korup Ubberud Ungdom
-
Kvinder
U12
U12 pige C (2009) 8M - Forår 2021 • Pulje 1
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Assens FC
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
23.
onsdag
18.15
SFF 2015
-
Kvinder
U15
U15 Pige Liga 2 (2006) - Forår 2021 - Slutspil • Slutspil A
Faaborg Stadion
Korup-Ubberud Ungdom
Faaborg Stadion
24.
torsdag
18.30
KRFK
-
Herrer
Senior
Herre S4.2 - Forår 2021 • Pulje 4
Krogsbølle Stadion
Korup IF
Krogsbølle Stadion

1. holdets næste kampHerre S2 - 2020/2021 • Pulje 2

Hjemme mod
B 1909
19. jun
Kl. 13.00
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Herre S2 - 2020/2021 - Pulje 2

Nyt fra DBU Fyn