Menu

Vedtægter

Korup Idrætsforening Fodboldafdeling - Vedtægter

§ 1. Foreningens navn er Korup Fodbold forkortet KIF. Stk2 Foreningens hjemsted er i Korup, Odense Kommune.

§ 2. Foreningens formål er at skabe kontakt mellem de forskellige fodbold årgange, forældre samt støtte ungdomsarbejdet økonomisk. Derudover at skabe mulighed for, at alle interesserede kan dyrke fodbold inden for den organiseret idræt, på et spillemæssigt niveau de evner og lyster, samt at skabe vilkår for kammeratskab og samvær i forbindelse med udøvelse af fodboldspillet.

§ 3. Klubben skal være medlem af DBU Fyn og er underkastet unionens love og bestemmelser.

§ 4. Som medlem kan optages enhver aktiv samt passiv, Ved indmeldelse betales kontingent fra indmeldelses dagen og perioden frem til næste ordinær forfaldsdag. Foreningen kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling.

§ 5. Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 5 og højst 10 medlemmer, der alle skal være myndige. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, kasserer og en sekretær. Alle medlemmer vælges for 2 år, således at halvdelen afgår hvert år.

§ 6. Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes inden udgangen af april måned. Indkaldelsen til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel ved opslag på passende sted eller ved brev til alle medlemmerne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Ved stemmelighed bortfalder det stillede forslag.

Dagsordenen til den ordinær generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

  • Valg af dirigent.
  • Bestyrelsens beretning
  • fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
  • fastsættelse af kontingent
  • indkomne forslag.
  • valg af medlemmer til bestyrelsen00
  • valg af suppleanter, revisor og revisorsuppleant
  • evt.

§ 7. Bestyrelsen holder møder så ofte som det skønnes nødvenligt, dog mindst 4 gange om året. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden. Stk.2. bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, står stemmerne lige er formandens stemme afgørende.

§ 8. Foreningen har selvstændig økonomi og føre eget regnskab. Foreningens midler tilvejebringes ved kontingent og afholdelse af forskellige indtægtsgivende arrangementer.

§ 9. Formand og Kasserer kan disponere over foreningens midler uafhængigt af hinanden.

§ 10. Vedtægtsændringer Stk.1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. Stk.2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 11. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med 8 dages varsel, når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter krav herom med ønske om behandling et angivet emne. Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 8 dages varsel.

§ 12. Alle valg og beslutninger træffes ved simpelt flertal, idet dog beslutning om foreningens opløsning skal træffes på ordinær generalforsamling, hvor mindst 75% af de fremmødte stemmer for opløsning. Ved opløsning af foreningen tilfalder dens midler Korup IF hovedafdelingen.

Klubnyt 20. august kl. 15:12
Boldbanden Gå til Boldbanden i Korup Idrætsforening
Klubnyt
13. juni kl. 19:28 Korup Ubberud Ungdom repræsenteret til DBU U15 talentsamling
Klubnyt
23. marts kl. 16:11 STØT KORUP IF FODBOLD MED ENERGIFYN
Klubnyt
22. marts kl. 14:43 STØT KORUP IF FODBOLD MED BENZINKORT ELLER MED OK’S APP
Kommende kampe
September 2021
27.
mandag
18.00
Korup IF
4 - 5
Kvinder
Senior
Kvinde 7M C - Efterår 2021 • Pulje 1
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Holluf Pile-Tornbjerg IF
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
30.
torsdag
19.00
SSV Højfyn
-
Kvinder
Senior
Kvinde 7M C - Efterår 2021 • Pulje 1
Skallebølle Sportsplads
Korup IF
Skallebølle Sportsplads
Oktober 2021
2.
lørdag
10.00
S.K.F.I.F.
-
Herrer
U12
U11/U12 drenge (2011-2010) 5M - 2/10 • Pulje 1
Skt. Klemens-hallen
Korup IF
Skt. Klemens-hallen
2.
lørdag
10.00
Korup-Ubberud
-
Herrer
U10
U10 drenge B (2012) 5M - 2/10 • Pulje 3
Løvtop Road (Ubberud)
SSV Højfyn
Løvtop Road (Ubberud)
2.
lørdag
10.00
KUU
-
Kvinder
U12
U11/U12 piger (2011-2010) 5M - 2/10 • Pulje 2
REMA 1000 Stadion - Assens
Ejby IK
REMA 1000 Stadion - Assens
2.
lørdag
10.09
SSV Højfyn
-
Herrer
U6
U6 mix (2016) DBU 3-Bold Tour Ringe 2. oktober • U6 3-Bold - Mødetid kl. 9.30. Pulje 4 - Bane 5
Ringe Stadion
Korup/Ubberud
Ringe Stadion
2.
lørdag
10.30
Korup IF
-
Herrer
U12
U11/U12 drenge (2011-2010) 5M - 2/10 • Pulje 1
Skt. Klemens-hallen
Skårup IF
Skt. Klemens-hallen
2.
lørdag
10.30
KUU
-
Kvinder
U12
U11/U12 piger (2011-2010) 5M - 2/10 • Pulje 2
REMA 1000 Stadion - Assens
Tarup/Paarup IF (1)
REMA 1000 Stadion - Assens
2.
lørdag
10.45
SUB Ullerslev
-
Herrer
U10
U10 drenge B (2012) 5M - 2/10 • Pulje 3
Løvtop Road (Ubberud)
Korup-Ubberud
Løvtop Road (Ubberud)
2.
lørdag
10.45
Korup/Ubberud
-
Herrer
U6
U6 mix (2016) DBU 3-Bold Tour Ringe 2. oktober • U6 3-Bold - Mødetid kl. 9.30. Pulje 4 - Bane 5
Ringe Stadion
Kværndrup BK
Ringe Stadion
2.
lørdag
11.00
Korup Ubberud Ungdom
-
Herrer
U14
U14 Drenge Liga 3 (2008) 11M - efterår 2021 • Pulje 1
Løvtop Road (Ubberud)
Otterup B & IK
Løvtop Road (Ubberud)
2.
lørdag
11.00
Tarup/Paarup IF (2)
-
Kvinder
U12
U11/U12 piger (2011-2010) 5M - 2/10 • Pulje 2
REMA 1000 Stadion - Assens
KUU
REMA 1000 Stadion - Assens
2.
lørdag
11.03
Allesø GF
-
Herrer
U6
U6 mix (2016) DBU 3-Bold Tour Ringe 2. oktober • U6 3-Bold - Mødetid kl. 9.30. Pulje 4 - Bane 5
Ringe Stadion
Korup/Ubberud
Ringe Stadion
2.
lørdag
11.21
Korup/Ubberud
-
Herrer
U6
U6 mix (2016) DBU 3-Bold Tour Ringe 2. oktober • U6 3-Bold - Mødetid kl. 9.30. Pulje 4 - Bane 5
Ringe Stadion
Morud IF (2)
Ringe Stadion
2.
lørdag
11.30
Korup IF
-
Herrer
U12
U11/U12 drenge (2011-2010) 5M - 2/10 • Pulje 1
Skt. Klemens-hallen
S.K.F.I.F.
Skt. Klemens-hallen
2.
lørdag
11.30
Korup-Ubberud
-
Herrer
U10
U10 drenge B (2012) 5M - 2/10 • Pulje 3
Løvtop Road (Ubberud)
Dalum IF
Løvtop Road (Ubberud)
2.
lørdag
11.30
Næsby BK
-
Kvinder
U12
U11/U12 piger (2011-2010) 5M - 2/10 • Pulje 2
REMA 1000 Stadion - Assens
KUU
REMA 1000 Stadion - Assens
2.
lørdag
12.00
Skårup IF
-
Herrer
U12
U11/U12 drenge (2011-2010) 5M - 2/10 • Pulje 1
Skt. Klemens-hallen
Korup IF
Skt. Klemens-hallen
2.
lørdag
12.00
OKS
-
Kvinder
U10
U10 pige (2012) DBU 3-Bold Tour Ringe 2. oktober • U10p 3-Bold - Mødetid kl. 11.30. Pulje 1 - Bane 1
Ringe Stadion
KUU 1
Ringe Stadion
2.
lørdag
12.00
Sanderum BK (2)
-
Herrer
U8
U8 drenge (2014) DBU 3-Bold Tour Ringe 2. oktober • U8 3-Bold - Mødetid kl. 11.30. Pulje 8 - Bane 11
Ringe Stadion
Korup IF (2)
Ringe Stadion
2.
lørdag
12.00
Korup IF (3)
-
Herrer
U8
U8 drenge (2014) DBU 3-Bold Tour Ringe 2. oktober • U8 3-Bold - Mødetid kl. 11.30. Pulje 9 - Bane 12
Ringe Stadion
Sanderum BK (3)
Ringe Stadion
2.
lørdag
12.09
MG & BK (1)
-
Herrer
U8
U8 drenge (2014) DBU 3-Bold Tour Ringe 2. oktober • U8 3-Bold - Mødetid kl. 11.30. Pulje 5 - Bane 8
Ringe Stadion
Korup IF (1)
Ringe Stadion
2.
lørdag
12.18
KUU 2
-
Kvinder
U10
U10 pige (2012) DBU 3-Bold Tour Ringe 2. oktober • U10p 3-Bold - Mødetid kl. 11.30. Pulje 2 - Bane 2
Ringe Stadion
Fortuna Svendborg (2)
Ringe Stadion
2.
lørdag
12.27
Korup IF (2)
-
Herrer
U8
U8 drenge (2014) DBU 3-Bold Tour Ringe 2. oktober • U8 3-Bold - Mødetid kl. 11.30. Pulje 8 - Bane 11
Ringe Stadion
Skårup IF (2)
Ringe Stadion
2.
lørdag
12.27
Korup IF (3)
-
Herrer
U8
U8 drenge (2014) DBU 3-Bold Tour Ringe 2. oktober • U8 3-Bold - Mødetid kl. 11.30. Pulje 9 - Bane 12
Ringe Stadion
OB (3)
Ringe Stadion
2.
lørdag
12.36
Fjordager IF (1)
-
Herrer
U8
U8 drenge (2014) DBU 3-Bold Tour Ringe 2. oktober • U8 3-Bold - Mødetid kl. 11.30. Pulje 5 - Bane 8
Ringe Stadion
Korup IF (1)
Ringe Stadion
2.
lørdag
12.36
KUU 1
-
Kvinder
U10
U10 pige (2012) DBU 3-Bold Tour Ringe 2. oktober • U10p 3-Bold - Mødetid kl. 11.30. Pulje 1 - Bane 1
Ringe Stadion
Dalum IF (1)
Ringe Stadion
2.
lørdag
12.45
Hesselager Fodbold
-
Kvinder
U10
U10 pige (2012) DBU 3-Bold Tour Ringe 2. oktober • U10p 3-Bold - Mødetid kl. 11.30. Pulje 2 - Bane 2
Ringe Stadion
KUU 2
Ringe Stadion
2.
lørdag
12.54
Korup IF (2)
-
Herrer
U8
U8 drenge (2014) DBU 3-Bold Tour Ringe 2. oktober • U8 3-Bold - Mødetid kl. 11.30. Pulje 8 - Bane 11
Ringe Stadion
Holluf Pile-Tornbjerg IF (2)
Ringe Stadion
2.
lørdag
12.54
Ryslinge BK (3)
-
Herrer
U8
U8 drenge (2014) DBU 3-Bold Tour Ringe 2. oktober • U8 3-Bold - Mødetid kl. 11.30. Pulje 9 - Bane 12
Ringe Stadion
Korup IF (3)
Ringe Stadion
2.
lørdag
13.03
Korup IF (1)
-
Herrer
U8
U8 drenge (2014) DBU 3-Bold Tour Ringe 2. oktober • U8 3-Bold - Mødetid kl. 11.30. Pulje 5 - Bane 8
Ringe Stadion
OB (1)
Ringe Stadion
2.
lørdag
13.03
KUU 1
-
Kvinder
U10
U10 pige (2012) DBU 3-Bold Tour Ringe 2. oktober • U10p 3-Bold - Mødetid kl. 11.30. Pulje 1 - Bane 1
Ringe Stadion
Fortuna Svendborg (1)
Ringe Stadion
2.
lørdag
13.12
Thurø BK af 1920
-
Kvinder
U10
U10 pige (2012) DBU 3-Bold Tour Ringe 2. oktober • U10p 3-Bold - Mødetid kl. 11.30. Pulje 2 - Bane 2
Ringe Stadion
KUU 2
Ringe Stadion
2.
lørdag
13.21
Korup IF (1)
-
Herrer
U8
U8 drenge (2014) DBU 3-Bold Tour Ringe 2. oktober • U8 3-Bold - Mødetid kl. 11.30. Pulje 5 - Bane 8
Ringe Stadion
Aarup BK (1)
Ringe Stadion
2.
lørdag
13.21
Fraugde G & IF (2)
-
Herrer
U8
U8 drenge (2014) DBU 3-Bold Tour Ringe 2. oktober • U8 3-Bold - Mødetid kl. 11.30. Pulje 8 - Bane 11
Ringe Stadion
Korup IF (2)
Ringe Stadion
2.
lørdag
13.21
MG & BK (3)
-
Herrer
U8
U8 drenge (2014) DBU 3-Bold Tour Ringe 2. oktober • U8 3-Bold - Mødetid kl. 11.30. Pulje 9 - Bane 12
Ringe Stadion
Korup IF (3)
Ringe Stadion
2.
lørdag
13.30
Næsby BK (1)
-
Kvinder
U10
U10 pige (2012) DBU 3-Bold Tour Ringe 2. oktober • U10p 3-Bold - Mødetid kl. 11.30. Pulje 1 - Bane 1
Ringe Stadion
KUU 1
Ringe Stadion
2.
lørdag
13.30
KUU 2
-
Kvinder
U10
U10 pige (2012) DBU 3-Bold Tour Ringe 2. oktober • U10p 3-Bold - Mødetid kl. 11.30. Pulje 2 - Bane 2
Ringe Stadion
Næsby BK (2)
Ringe Stadion
2.
lørdag
14.09
Allesø GF
-
Herrer
U7
U7 drenge (2015) DBU 3-Bold Tour Ringe 2. oktober • U7 3-Bold - Mødetid kl. 13.30. Pulje 6 - Bane 6
Ringe Stadion
Korup/Ubberud (2)
Ringe Stadion
2.
lørdag
14.18
Ringe BK (1)
-
Herrer
U7
U7 drenge (2015) DBU 3-Bold Tour Ringe 2. oktober • U7 3-Bold - Mødetid kl. 13.30. Pulje 4 - Bane 4
Ringe Stadion
Korup/Ubberud (1)
Ringe Stadion
2.
lørdag
14.36
Aarslev BK (1)
-
Herrer
U7
U7 drenge (2015) DBU 3-Bold Tour Ringe 2. oktober • U7 3-Bold - Mødetid kl. 13.30. Pulje 4 - Bane 4
Ringe Stadion
Korup/Ubberud (1)
Ringe Stadion
2.
lørdag
14.45
Korup/Ubberud (2)
-
Herrer
U7
U7 drenge (2015) DBU 3-Bold Tour Ringe 2. oktober • U7 3-Bold - Mødetid kl. 13.30. Pulje 6 - Bane 6
Ringe Stadion
Tåsinge f. B.
Ringe Stadion
2.
lørdag
14.54
Korup/Ubberud (1)
-
Herrer
U7
U7 drenge (2015) DBU 3-Bold Tour Ringe 2. oktober • U7 3-Bold - Mødetid kl. 13.30. Pulje 4 - Bane 4
Ringe Stadion
Langeskov IF (1)
Ringe Stadion
2.
lørdag
15.00
Korup IF
-
Herrer
Senior
Herre S2 - Efterår 2021 • Pulje 6
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Otterup B & IK
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
2.
lørdag
15.03
SSV Højfyn (2)
-
Herrer
U7
U7 drenge (2015) DBU 3-Bold Tour Ringe 2. oktober • U7 3-Bold - Mødetid kl. 13.30. Pulje 6 - Bane 6
Ringe Stadion
Korup/Ubberud (2)
Ringe Stadion
2.
lørdag
15.21
Korup/Ubberud (2)
-
Herrer
U7
U7 drenge (2015) DBU 3-Bold Tour Ringe 2. oktober • U7 3-Bold - Mødetid kl. 13.30. Pulje 6 - Bane 6
Ringe Stadion
Morud IF (2)
Ringe Stadion
2.
lørdag
15.39
Korup/Ubberud (1)
-
Herrer
U7
U7 drenge (2015) DBU 3-Bold Tour Ringe 2. oktober • U7 3-Bold - Mødetid kl. 13.30. Pulje 4 - Bane 4
Ringe Stadion
Erritsø GIF
Ringe Stadion
3.
søndag
10.00
MG & BK
-
Herrer
U10
U10 drenge 5M A (2012) - efterår 2021-Turnering • Pulje 2
MG & BK.s anlæg
Korup-Ubberud Ungdom
MG & BK.s anlæg
3.
søndag
10.00
Nr. Lyndelse / Søby F.C.
-
Kvinder
U13
U13 Piger Liga 3 (2009) 8M - efterår 2021 • Pulje 1
Carl Nielsen Hallen
KUU
Carl Nielsen Hallen
3.
søndag
11.00
Korup-Ubberud Ungdom
-
Herrer
U13
U13 Drenge Liga 5 (B)(2009) 8M - efterår 2021 • Pulje 1
Løvtop Road (Ubberud)
Nr. Aaby IK
Løvtop Road (Ubberud)
3.
søndag
11.00
Korup IF
-
Herrer
Senior
Herre S4 - Efterår 2021 • Pulje 6
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Skamby/Hårslev
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
9.
lørdag
13.00
Korup IF
-
Kvinder
Senior
Kvinde 7M C - Efterår 2021 • Pulje 1
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
MG & BK
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
9.
lørdag
15.00
Ubberud IF
-
Herrer
Senior
Herre S2 - Efterår 2021 • Pulje 6
Løvtop Road (Ubberud)
Korup IF
Løvtop Road (Ubberud)
10.
søndag
10.00
Korup-Ubberud Ungdom
-
Herrer
U10
U10 drenge 5M A (2012) - efterår 2021-Turnering • Pulje 2
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
BBB
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
10.
søndag
11.00
Dalum IF
-
Herrer
U14
U14 Drenge Liga 3 (2008) 11M - efterår 2021 • Pulje 1
Dalum Stadion
Korup Ubberud Ungdom
Dalum Stadion
10.
søndag
13.00
MG & BK
-
Herrer
U13
U13 Drenge Liga 5 (B)(2009) 8M - efterår 2021 • Pulje 1
MG & BK.s anlæg
Korup-Ubberud Ungdom
MG & BK.s anlæg
10.
søndag
15.00
Korup-Ubberud Ungdom
-
Kvinder
U16
U16 Piger (2006) 11M - efterår 2021 • Pulje 1
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
SFF 2015
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
10.
søndag
15.00
Skovby GF
HHT
Herrer
Senior
Herre S4 - Efterår 2021 • Pulje 6
Skovby Stadion
Korup IF
Skovby Stadion
12.
tirsdag
17.30
Årslev BK
-
Herrer
U14
U14 Drenge Liga 3 (2008) 11M - efterår 2021 • Pulje 1
Netplan Arena
Korup Ubberud Ungdom
Netplan Arena
12.
tirsdag
18.30
Båring GF
-
Kvinder
Senior
Kvinde 7M C - Efterår 2021 • Pulje 1
Båring GF.s anlæg
Korup IF
Båring GF.s anlæg
13.
onsdag
17.30
NØFF
-
Kvinder
U16
U16 Piger (2006) 11M - efterår 2021 • Pulje 1
ALBANI Kerteminde Stadion
Korup-Ubberud Ungdom
ALBANI Kerteminde Stadion
16.
lørdag
11.00
Korup-Ubberud Ungdom
-
Herrer
U13
U13 Drenge Liga 5 (B)(2009) 8M - efterår 2021 • Pulje 1
Løvtop Road (Ubberud)
Morud IF
Løvtop Road (Ubberud)
16.
lørdag
13.00
Korup IF
-
Herrer
Senior
Herre S4 - Efterår 2021 • Pulje 6
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
KRFK
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
17.
søndag
10.00
Nyborg G & IF
-
Herrer
U10
U10 drenge 5M A (2012) - efterår 2021-Turnering • Pulje 2
Idrætscenter Nyborg
Korup-Ubberud Ungdom
Idrætscenter Nyborg
17.
søndag
10.00
Næsby BK
-
Kvinder
U13
U13 Piger Liga 3 (2009) 8M - efterår 2021 • Pulje 1
ALPI Arena Næsby
KUU
ALPI Arena Næsby
17.
søndag
11.00
Korup IF
-
Herrer
Senior
Herre S2 - Efterår 2021 • Pulje 6
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Søhus Stige
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
23.
lørdag
15.00
Skamby/Hårslev
-
Herrer
Senior
Herre S2 - Efterår 2021 • Pulje 6
Skamby Stadion
Korup IF
Skamby Stadion
24.
søndag
11.00
Korup Ubberud Ungdom
UHT
Herrer
U14
U14 Drenge Liga 3 (2008) 11M - efterår 2021 • Pulje 1
Løvtop Road (Ubberud)
Langeskov IF
Løvtop Road (Ubberud)
24.
søndag
11.00
Særslev BK
-
Herrer
Senior
Herre S4 - Efterår 2021 • Pulje 6
Særslev Stadion
Korup IF
Særslev Stadion
24.
søndag
14.00
KUU
-
Kvinder
U13
U13 Piger Liga 3 (2009) 8M - efterår 2021 • Pulje 1
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Munkebo BK
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)

Nyt fra DBU Fyn