Menu

Vedtægter

Korup Idrætsforening Fodboldafdeling - Vedtægter

§ 1. Foreningens navn er Korup Fodbold forkortet KIF. Stk2 Foreningens hjemsted er i Korup, Odense Kommune.

§ 2. Foreningens formål er at skabe kontakt mellem de forskellige fodboldårgange, forældre samt støtte ungdomsarbejdet økonomisk. Derudover at skabe mulighed for, at alle interesserede kan dyrke fodbold inden for den organiseret idræt, på et spillemæssigt niveau de evner og lyster, samt at skabe vilkår for kammeratskab og samvær i forbindelse med udøvelse af fodboldspillet.

§ 3. Klubben skal være medlem af DBU Fyn og er underkastet unionens love og bestemmelser.

§ 4. Som medlem kan optages enhver aktiv samt passiv, Ved indmeldelse betales kontingent fra indmeldelsesdagen og perioden frem til næste ordinær forfaldsdag. Foreningen kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling.

§ 5. Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 5 og højst 10 medlemmer, der alle skal være myndige. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, næstformand, kasserer, ungdomsformand og en seniorformand. Formand og kasserer er ikke på valg samtidigt. Alle medlemmer vælges for 2 år således, at halvdelen afgår hvert år.
Stk. 2 Foreningen tegnes af formanden og kassereren eller for en af disses stedfortrædere, ved behov.

§ 6. Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes inden udgangen af april måned. Indkaldelsen til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel ved opslag på passende sted eller ved brev til alle medlemmerne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Ved stemmelighed bortfalder det stillede forslag.

Dagsordenen til den ordinær generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

  • Valg af dirigent.
  • Bestyrelsens beretning
  • Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
  • Fastsættelse af kontingent
  • Indkomne forslag.
  • Valg af medlemmer til bestyrelsen
  • Valg af suppleanter, revisor og revisorsuppleant
  • Evt.

 

§ 7. Bestyrelsen holder møder så ofte som det skønnes nødvenligt, dog mindst 4 gange om året. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden.
Stk.2. bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, står stemmerne lige er formandens stemme afgørende.

§ 8. Foreningen har selvstændig økonomi og føre eget regnskab. Foreningens midler tilvejebringes ved kontingent og afholdelse af forskellige indtægtsgivende arrangementer.

§ 9. Formand og Kasserer kan disponere over foreningens midler uafhængigt af hinanden.

§ 10. Vedtægtsændringer; Stk.1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Stk.2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 11. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med 8 dages varsel, når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter krav herom med ønske om behandling et angivet emne. Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 8 dages varsel.

§ 12. Alle valg og beslutninger træffes ved simpelt flertal, idet dog beslutning om foreningens opløsning skal træffes på ordinær generalforsamling, hvor mindst 75% af de fremmødte stemmer for opløsning. Ved opløsning af foreningen tilfalder dens midler Korup IF Hovedafdelingen.

Klubnyt 22. april kl. 22:26
Korup vs BK Vestfyn Sejr på hjemmebane
Klubnyt
31. januar kl. 21:02 ØB stævne 2023
Klubnyt
17. januar kl. 14:44 U11 drenge vinder Harte Cup
Klubnyt
23. marts kl. 16:11 STØT KORUP IF FODBOLD MED ENERGIFYN
Klubnyt
22. marts kl. 14:43 STØT KORUP IF FODBOLD MED BENZINKORT ELLER MED OK’S APP
Kommende kampe
Juni 2023
2.
fredag
18.45
Munkebo Boldklub
livescore
2 - 1
Herrer
Senior
Herre S1-kval - Forår 2023 • Pulje 2
Munkebo Idrætscenter
KU BK
Munkebo Idrætscenter
3.
lørdag
10.00
Verninge IF/FC Broby
-
Herrer
U11
U11 drenge C (født 2012), forår 2023 Turnering • Pulje 3
Verninge Stadion
Korup-Ubberud Ungdom
Verninge Stadion
3.
lørdag
11.00
FC Nordfyn
Omklædning 1 - klubhus
-
Herrer
U15
U15 Drenge Liga 3 (2008) 11M - Forår 2023 • Pulje 1
Løvtop Road (Ubberud)
Bane 1
Dommeromk.: Dommeromklædning 8
Næsby BK
Omklædning Herre 6
Løvtop Road (Ubberud)
Bane 1
Dommeromk. Dommeromklædning 8
3.
lørdag
11.00
SUB Ullerslev
-
Herrer
U12
U11/12 drenge D (2011-12) - 8M - 3/6 • I Skellerup - 2 baner - kl. 11.00 - 2x10 min
Skellerup Sportsplads
KUU
Skellerup Sportsplads
3.
lørdag
11.30
Holluf Pile-Tornbjerg IF
-
Herrer
U12
U11/12 drenge D (2011-12) - 8M - 3/6 • I Skellerup - 2 baner - kl. 11.00 - 2x10 min
Skellerup Sportsplads
KUU
Skellerup Sportsplads
3.
lørdag
12.00
KUU
-
Herrer
U12
U11/12 drenge D (2011-12) - 8M - 3/6 • I Skellerup - 2 baner - kl. 11.00 - 2x10 min
Skellerup Sportsplads
Tarup/Paarup IF (2)
Skellerup Sportsplads
3.
lørdag
13.00
BK Vestfyn
-
Kvinder
Senior
Kvinde S2 - Forår 2023 (11M/9M) • Pulje 2
Strøjer Arena
Korup IF (1)
Strøjer Arena
3.
lørdag
15.00
Verninge IF
livescore
-
Herrer
Senior
Herre S4.1 - Forår 2023 (11M/9M) • Pulje 1
Verninge Stadion
KU BK (1)
Verninge Stadion
4.
søndag
10.00
Otterup Bold- og Idrætsklub
-
Herrer
U8
U8 drenge B (2015) 5M - 4/6 - Søn. • I Skallebølle - 2 baner - 2x10 min
Skallebølle Sportsplads
KUU
Skallebølle Sportsplads
4.
søndag
10.00
Bogense G & IF
-
Herrer
U9
U9 drenge B (2014) - 5M - 4/6 - Søn. • I Særslev - 2 baner - 2*10 min
Særslev Stadion
KUU (2)
Særslev Stadion
4.
søndag
10.00
KUU (1)
8
-
Herrer
U9
U9 drenge B (2014) - 5M - 4/6 - Søn. • I Otterup - 2 baner - 1x10 min
Intersport Arena Otterup
Bane 2A
Dommeromk.: 9 - dommer
Holluf Pile-Tornbjerg IF
11
Intersport Arena Otterup
Bane 2A
Dommeromk. 9 - dommer
4.
søndag
10.30
KUU
-
Herrer
U8
U8 drenge B (2015) 5M - 4/6 - Søn. • I Skallebølle - 2 baner - 2x10 min
Skallebølle Sportsplads
SSV Højfyn
Skallebølle Sportsplads
4.
søndag
10.30
KUU (2)
-
Herrer
U9
U9 drenge B (2014) - 5M - 4/6 - Søn. • I Særslev - 2 baner - 2*10 min
Særslev Stadion
Særslev BK
Særslev Stadion
4.
søndag
10.30
Otterup B & IK
-
Herrer
U9
U9 drenge B (2014) - 5M - 4/6 - Søn. • I Otterup - 2 baner - 1x10 min
Intersport Arena Otterup
KUU (1)
Intersport Arena Otterup
4.
søndag
11.00
FK Utopia
-
Herrer
Senior
Herre S2-kval - Forår 2023 • Pulje 1
Munke Mose
KU BK
Munke Mose
4.
søndag
11.00
Dalum IF
-
Herrer
U9
U9 drenge B (2014) - 5M - 4/6 - Søn. • I Otterup - 2 baner - 1x10 min
Intersport Arena Otterup
KUU (1)
Intersport Arena Otterup
4.
søndag
11.30
KUU
-
Herrer
U8
U8 drenge B (2015) 5M - 4/6 - Søn. • I Skallebølle - 2 baner - 2x10 min
Skallebølle Sportsplads
BBB
Skallebølle Sportsplads
4.
søndag
11.30
KUU (2)
-
Herrer
U9
U9 drenge B (2014) - 5M - 4/6 - Søn. • I Særslev - 2 baner - 2*10 min
Særslev Stadion
SSV Højfyn
Særslev Stadion
4.
søndag
12.00
FC Nordfyn
-
Herrer
U15
U15 drenge Liga 4 (2008) 11M - Forår 2023 • Pulje 1
MORUD VVS-EL STADION
Kunsten
SFF 2015
MORUD VVS-EL STADION
Kunsten
4.
søndag
12.15
F16
-
Kvinder
Senior
Kvinde S2 - Forår 2023 (11M/9M) • Pulje 1
Stenstrup Sportsplads
Korup IF (2)
Stenstrup Sportsplads
5.
mandag
15.00
Korup-Ubberud Ungdom
-
Herrer
U11
U11 drenge A (født 2012), forår 2023 Turnering • Pulje 1
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Kværndrup BK
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
5.
mandag
18.00
Nr. Aaby IK
-
Herrer
U12
U12 drenge B (født 2011), forår 2023 • Pulje 1
Nr.Aaby Idrætspark
Korup Ubberud Ungdom
Nr.Aaby Idrætspark
5.
mandag
18.00
KUU
-
Kvinder
U14
U14 Pige (2009) 11M/9M - Forår 2023 • Pulje 1
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Team Odense Q
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
5.
mandag
19.00
MG & BK
-
Herrer
M+32
Junior Old Boys / Træningskamp • Træningskamp
MG & BK.s anlæg
Korup IF
MG & BK.s anlæg
5.
mandag
19.00
KU BK (3)
-
Herrer
Senior
Herre S4.1 - Forår 2023 (11M/9M) • Pulje 3
Løvtop Road (Ubberud)
Skårup IF
Løvtop Road (Ubberud)
6.
tirsdag
18.00
FC Nordfyn
-
Herrer
U15
U15 drenge Liga 4 (2008) 11M - Forår 2023 • Pulje 1
MORUD VVS-EL STADION
Sletten
NØFF
MORUD VVS-EL STADION
Sletten
6.
tirsdag
18.30
KU BK (1)
-
Herrer
Senior
Herre S4.1 - Forår 2023 (11M/9M) • Pulje 1
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Nr. Aaby IK
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
7.
onsdag
18.45
KU BK
-
Herrer
Senior
Herre S1-kval - Forår 2023 • Pulje 2
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Marienlyst
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
8.
torsdag
18.00
Otterup Bold- og Idrætsklub
-
Herrer
U15
U15 Drenge Liga 3 (2008) 11M - Forår 2023 • Pulje 1
Intersport Arena Otterup
FC Nordfyn
Intersport Arena Otterup
10.
lørdag
10.00
Korup IF
-
Herrer
U12
U11/12 drenge D (2011-12) - 8M - 10/6 • I Korup IF - 2 baner - 2*10 min
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Vindinge BK (1)
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
10.
lørdag
10.30
SUB Ullerslev
-
Herrer
U12
U11/12 drenge D (2011-12) - 8M - 10/6 • I Korup IF - 2 baner - 2*10 min
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Korup IF
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
10.
lørdag
11.00
Korup Ubberud Ungdom
-
Herrer
U12
U12 drenge B (født 2011), forår 2023 • Pulje 1
Løvtop Road (Ubberud)
Bogense G & IF
Løvtop Road (Ubberud)
10.
lørdag
11.00
Vindinge BK (2)
-
Herrer
U12
U11/12 drenge D (2011-12) - 8M - 10/6 • I Korup IF - 2 baner - 2*10 min
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Korup IF
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
10.
lørdag
11.30
Korup IF
-
Herrer
U12
U11/12 drenge D (2011-12) - 8M - 10/6 • I Korup IF - 2 baner - 2*10 min
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Aarslev BK
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
10.
lørdag
13.00
KU BK (1)
-
Herrer
Senior
Herre S4.1 - Forår 2023 (11M/9M) • Pulje 1
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Særslev BK
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
11.
søndag
10.00
Aarup BK
-
Herrer
U9
U9 drenge B (2014) - 5M - 11/6 - Søn. • I Aarup BK - 2 baner - 2*10 min
Scankab Arena i Aarup
Korup IF (1)
Scankab Arena i Aarup
11.
søndag
10.00
Stige Boldklub 2017
-
Herrer
U9
U9 drenge B (2014) - 5M - 11/6 - Søn. • I Stige Boldklub - 2 baner - 2*10 min
Hauge Gruppen Arena
Korup IF (2)
Hauge Gruppen Arena
11.
søndag
11.00
KU BK
-
Herrer
Senior
Herre S2-kval - Forår 2023 • Pulje 1
Løvtop Road (Ubberud)
DSIO
Løvtop Road (Ubberud)
11.
søndag
11.00
Korup IF (2)
-
Kvinder
Senior
Kvinde S2 - Forår 2023 (11M/9M) • Pulje 1
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Hesselager Fodbold
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
11.
søndag
11.00
Nyborg G & IF
-
Herrer
U15
U15 drenge Liga 4 (2008) 11M - Forår 2023 • Pulje 1
Idrætscenter Nyborg
FC Nordfyn
Idrætscenter Nyborg
11.
søndag
11.00
Korup IF (1)
-
Herrer
U9
U9 drenge B (2014) - 5M - 11/6 - Søn. • I Aarup BK - 2 baner - 2*10 min
Scankab Arena i Aarup
O K S
Scankab Arena i Aarup
11.
søndag
11.00
Korup IF (2)
-
Herrer
U9
U9 drenge B (2014) - 5M - 11/6 - Søn. • I Stige Boldklub - 2 baner - 2*10 min
Hauge Gruppen Arena
Morud IF
Hauge Gruppen Arena
11.
søndag
11.30
Ebberup IF
-
Herrer
U9
U9 drenge B (2014) - 5M - 11/6 - Søn. • I Aarup BK - 2 baner - 2*10 min
Scankab Arena i Aarup
Korup IF (1)
Scankab Arena i Aarup
11.
søndag
11.30
Nyborg G & IF
-
Herrer
U9
U9 drenge B (2014) - 5M - 11/6 - Søn. • I Stige Boldklub - 2 baner - 2*10 min
Hauge Gruppen Arena
Korup IF (2)
Hauge Gruppen Arena
11.
søndag
13.00
FC Avrasya
-
Herrer
Senior
Herre S4.1 - Forår 2023 (11M/9M) • Pulje 2
Risingskolen
KU BK (2)
Risingskolen
11.
søndag
13.00
BK2020 (1)
-
Herrer
Senior
Herre S4.1 - Forår 2023 (11M/9M) • Pulje 3
EL Team Sikring Arena (BK2020)
KU BK (3)
EL Team Sikring Arena (BK2020)
11.
søndag
13.00
KUU
-
Kvinder
U14
U14 Pige (2009) 11M/9M - Forår 2023 • Pulje 1
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Vindinge BK
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
12.
mandag
18.30
Dalum IF (1)
-
Kvinder
U12
U12 pige A (2011) - forår 2023 • Pulje 1
Rema 1000 Park - Dalum
Korup Ubberud Ungdom
Rema 1000 Park - Dalum
14.
onsdag
17.30
Morud/Korup Ubberud Ungdom
-
Kvinder
U16
U16 Pige Liga 3 (2007) 11M/9M - Forår 2023 • Pulje 1
MORUD VVS-EL STADION
Sletten
Strib IF
MORUD VVS-EL STADION
Sletten
14.
onsdag
17.45
KUU (1)
-
Kvinder
U14
DBU Fyns Ungdomspokal 2023 - U14 pige • Pulje 1
Campus Road
Dalum/Næsby
Campus Road
15.
torsdag
19.45
OKS (1)
-
Herrer
Senior
Herre S1-kval - Forår 2023 • Pulje 2
OKSON-Park
KU BK
OKSON-Park
16.
fredag
18.00
Odense Foxes
-
Herrer
Senior
Herre S4.1 - Forår 2023 (11M/9M) • Pulje 1
Firmaidrættens idrætsanlæg
KU BK (1)
Firmaidrættens idrætsanlæg
17.
lørdag
11.15
Korup-Ubberud Ungdom
-
Herrer
U11
U11 drenge A (født 2012), forår 2023 Turnering • Pulje 1
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
OKS (2)
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
17.
lørdag
12.00
FC Nordfyn
-
Herrer
U15
U15 drenge Liga 4 (2008) 11M - Forår 2023 • Pulje 1
MORUD VVS-EL STADION
Kunsten
Assens FC
MORUD VVS-EL STADION
Kunsten
17.
lørdag
14.00
Tårup IF
-
Kvinder
Senior
Kvinde S2 - Forår 2023 (11M/9M) • Pulje 1
Frørup Andelskasse Arena
Korup IF (2)
Frørup Andelskasse Arena
17.
lørdag
15.00
Dalum IF
-
Herrer
Senior
Herre S2-kval - Forår 2023 • Pulje 1
Rema 1000 Park - Dalum
KU BK
Rema 1000 Park - Dalum
17.
lørdag
15.00
KU BK (3)
-
Herrer
Senior
Herre S4.1 - Forår 2023 (11M/9M) • Pulje 3
Løvtop Road (Ubberud)
Egebjerg Fodbold
Løvtop Road (Ubberud)
18.
søndag
10.00
Allesø GF
-
Herrer
U12
U12 drenge B (født 2011), forår 2023 • Pulje 1
Allesø / Spurvelundsskolen
Korup Ubberud Ungdom
Allesø / Spurvelundsskolen
18.
søndag
11.00
KU BK (2)
-
Herrer
Senior
Herre S4.1 - Forår 2023 (11M/9M) • Pulje 2
Løvtop Road (Ubberud)
Agedrup-Bullerup BK
Løvtop Road (Ubberud)
18.
søndag
11.00
Nr. Lyndelse / Søby F.C.
-
Kvinder
U14
U14 Pige (2009) 11M/9M - Forår 2023 • Pulje 1
Carl Nielsen Hallen
KUU
Carl Nielsen Hallen
19.
mandag
17.00
Korup Ubberud Ungdom
-
Kvinder
U12
U12 pige A (2011) - forår 2023 • Pulje 1
Løvtop Road (Ubberud)
Tarup/Paarup IF
Løvtop Road (Ubberud)
21.
onsdag
17.15
Boldklubben Marienlyst
-
Kvinder
U12
U12 pige A (2011) - forår 2023 • Pulje 1
Marienlystcentret
Korup Ubberud Ungdom
Marienlystcentret
25.
søndag
12.35
Marstal IF
-
Herrer
U11
U11 drenge A (født 2012), forår 2023 Turnering • Pulje 1
Marstal Stadion
Korup-Ubberud Ungdom
Marstal Stadion
;

Nyt fra DBU Fyn

Luk