Menu

Vedtægter

Korup Idrætsforening Fodboldafdeling - Vedtægter

§ 1. Foreningens navn er Korup Fodbold forkortet KIF. Stk2 Foreningens hjemsted er i Korup, Odense Kommune.

§ 2. Foreningens formål er at skabe kontakt mellem de forskellige fodbold årgange, forældre samt støtte ungdomsarbejdet økonomisk. Derudover at skabe mulighed for, at alle interesserede kan dyrke fodbold inden for den organiseret idræt, på et spillemæssigt niveau de evner og lyster, samt at skabe vilkår for kammeratskab og samvær i forbindelse med udøvelse af fodboldspillet.

§ 3. Klubben skal være medlem af DBU Fyn og er underkastet unionens love og bestemmelser.

§ 4. Som medlem kan optages enhver aktiv samt passiv, Ved indmeldelse betales kontingent fra indmeldelses dagen og perioden frem til næste ordinær forfaldsdag. Foreningen kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling.

§ 5. Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 5 og højst 10 medlemmer, der alle skal være myndige. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, kasserer og en sekretær. Alle medlemmer vælges for 2 år, således at halvdelen afgår hvert år.

§ 6. Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes inden udgangen af april måned. Indkaldelsen til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel ved opslag på passende sted eller ved brev til alle medlemmerne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Ved stemmelighed bortfalder det stillede forslag.

Dagsordenen til den ordinær generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

  • Valg af dirigent.
  • Bestyrelsens beretning
  • fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
  • fastsættelse af kontingent
  • indkomne forslag.
  • valg af medlemmer til bestyrelsen00
  • valg af suppleanter, revisor og revisorsuppleant
  • evt.

§ 7. Bestyrelsen holder møder så ofte som det skønnes nødvenligt, dog mindst 4 gange om året. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden. Stk.2. bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, står stemmerne lige er formandens stemme afgørende.

§ 8. Foreningen har selvstændig økonomi og føre eget regnskab. Foreningens midler tilvejebringes ved kontingent og afholdelse af forskellige indtægtsgivende arrangementer.

§ 9. Formand og Kasserer kan disponere over foreningens midler uafhængigt af hinanden.

§ 10. Vedtægtsændringer Stk.1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. Stk.2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 11. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med 8 dages varsel, når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter krav herom med ønske om behandling et angivet emne. Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 8 dages varsel.

§ 12. Alle valg og beslutninger træffes ved simpelt flertal, idet dog beslutning om foreningens opløsning skal træffes på ordinær generalforsamling, hvor mindst 75% af de fremmødte stemmer for opløsning. Ved opløsning af foreningen tilfalder dens midler Korup IF hovedafdelingen.

Klubnyt 07. april kl. 19:15
Få en på opleveren hos Korup Ubberud Fodbold Kom til store børnedag i Korup Ubberud fodbold
Klubnyt
24. oktober kl. 16:41 Velkommen til vores nye hjemmeside
Kommende kampe
April 2021
17.
lørdag
10.00
Tarup/Paarup IF
3 - 0
Herrer
U12
U12 drenge A (født 2009), forår 2021 • Pulje 2
Home Tarup Park
Korup Ubberud Ungdom
Home Tarup Park
17.
lørdag
10.00
Korup-Ubberud Ungdom - KUU
Spillet
Herrer
U9
U9 drenge B (2012) 5M - 17/4 • Pulje 4
Ubberud Stadion - Korup VVS
Næsby BK
Ubberud Stadion - Korup VVS
17.
lørdag
10.45
Korup-Ubberud Ungdom - KUU
Spillet
Herrer
U9
U9 drenge B (2012) 5M - 17/4 • Pulje 4
Ubberud Stadion - Korup VVS
Tarup/Paarup IF (3)
Ubberud Stadion - Korup VVS
17.
lørdag
11.30
Marienlyst
Spillet
Herrer
U9
U9 drenge B (2012) 5M - 17/4 • Pulje 4
Ubberud Stadion - Korup VVS
Korup-Ubberud Ungdom - KUU
Ubberud Stadion - Korup VVS
17.
lørdag
15.00
Ubberud IF
livescore
1 - 1
Herrer
Senior
Herre S2 - 2020/2021 • Pulje 2
Ubberud Stadion - Korup VVS
Korup IF
Ubberud Stadion - Korup VVS
18.
søndag
10.00
F16
-
Kvinder
U15
U15 pige Liga 2 (2006) - Forår 2021 • Pulje 1
Kirkeby skole
Korup-Ubberud Ungdom
Kirkeby skole
18.
søndag
10.00
Korup-Ubberud Ungdom - KUU
-
Herrer
U10
U10 drenge C (2011) 5M - 18/4 • Pulje 1
Nr.Aaby Idrætspark
Søhus Stige
Nr.Aaby Idrætspark
18.
søndag
10.00
Korup-Ubberud Ungdom - KUU
-
Herrer
U9
U9 drenge C (2012) 5M - 18/4 • Pulje 4
Munkebo Idrætscenter
BBB
Munkebo Idrætscenter
18.
søndag
10.45
Nr. Aaby IK
-
Herrer
U10
U10 drenge C (2011) 5M - 18/4 • Pulje 1
Nr.Aaby Idrætspark
Korup-Ubberud Ungdom - KUU
Nr.Aaby Idrætspark
18.
søndag
10.45
Munkebo BK (2)
-
Herrer
U9
U9 drenge C (2012) 5M - 18/4 • Pulje 4
Munkebo Idrætscenter
Korup-Ubberud Ungdom - KUU
Munkebo Idrætscenter
18.
søndag
11.00
FEH Fodbold
-
Herrer
U13
U13 drenge Liga 4 (A) (2008) 8M - Forår 2021 • Pulje 1
Haarby Stadion
Korup Ubberud Ungdom
Haarby Stadion
18.
søndag
11.30
Korup-Ubberud Ungdom - KUU
-
Herrer
U10
U10 drenge C (2011) 5M - 18/4 • Pulje 1
Nr.Aaby Idrætspark
Gelsted G & IF
Nr.Aaby Idrætspark
18.
søndag
11.30
Korup-Ubberud Ungdom - KUU
-
Herrer
U9
U9 drenge C (2012) 5M - 18/4 • Pulje 4
Munkebo Idrætscenter
Munkebo BK (1)
Munkebo Idrætscenter
18.
søndag
14.00
Korup Ubberud Ungdom
UDS
Kvinder
U12
U12 pige C (2009) 8M - Forår 2021 • Pulje 1
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
B 1909
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
20.
tirsdag
18.15
Båring GF
-
Herrer
Senior
Albani Pokalen S3-S5 Herrer 2021 • Pulje 1
Båring GF.s anlæg
Korup IF (1)
Båring GF.s anlæg
20.
tirsdag
18.45
Korup IF
-
Herrer
Senior
Herre S2 - 2020/2021 • Pulje 2
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
ØB
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
21.
onsdag
18.15
Korup IF (2)
-
Herrer
Senior
Albani Pokalen S3-S5 Herrer 2021 • Pulje 1
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
B1913 (4)
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
23.
fredag
18.45
Allesø
-
Herrer
Senior
Herre S2 - 2020/2021 • Pulje 2
Allesø / Spurvelundsskolen
Korup IF
Allesø / Spurvelundsskolen
24.
lørdag
10.00
Næsby BK (2)
-
Herrer
U9
U9 drenge B (2012) 5M - 24/4 • Pulje 4
Tingløkkeskolen
Tingløkke
Korup-Ubberud Ungdom - KUU
Tingløkkeskolen
Tingløkke
24.
lørdag
10.45
Dalum IF
-
Herrer
U9
U9 drenge B (2012) 5M - 24/4 • Pulje 4
Tingløkkeskolen
Tingløkke
Korup-Ubberud Ungdom - KUU
Tingløkkeskolen
Tingløkke
24.
lørdag
11.30
Korup-Ubberud Ungdom - KUU
-
Herrer
U9
U9 drenge B (2012) 5M - 24/4 • Pulje 4
Tingløkkeskolen
Tingløkke
OB
Tingløkkeskolen
Tingløkke
24.
lørdag
14.00
FC Odense
-
Herrer
Senior
Herre S4.1 - Forår 2021 • Pulje 1
Svanereden
Korup IF
Svanereden
25.
søndag
10.00
Korup-Ubberud Ungdom - KUU
-
Herrer
U9
U9 drenge C (2012) 5M - 25/4 • Pulje 6
Ubberud Stadion - Korup VVS
Søndersø BK
Ubberud Stadion - Korup VVS
25.
søndag
10.00
B 1909
-
Herrer
U8
U8 drenge C (2013) 5M - 25/4 • Pulje 4
ALPI Arena Næsby
Korup-Ubberud Ungdom - KUU
ALPI Arena Næsby
25.
søndag
10.12
Korup/Ubberud (2)
-
Herrer
U7
U7 drenge (2014) 3M 25/4 • U7: Morud - mødetid 9:45
VVS FYN ARENA – Morud
Morud IF (1)
VVS FYN ARENA – Morud
25.
søndag
10.24
Korup/Ubberud (1)
-
Herrer
U7
U7 drenge (2014) 3M 25/4 • U7: Morud- mødetid 9:45
VVS FYN ARENA – Morud
Søndersø BK (4)
VVS FYN ARENA – Morud
25.
søndag
10.45
Korup-Ubberud Ungdom - KUU
-
Herrer
U9
U9 drenge C (2012) 5M - 25/4 • Pulje 6
Ubberud Stadion - Korup VVS
Sanderum BK
Ubberud Stadion - Korup VVS
25.
søndag
10.45
Dalum IF
-
Herrer
U8
U8 drenge C (2013) 5M - 25/4 • Pulje 4
ALPI Arena Næsby
Korup-Ubberud Ungdom - KUU
ALPI Arena Næsby
25.
søndag
10.48
Dalum IF (4)
-
Herrer
U7
U7 drenge (2014) 3M 25/4 • U7: Morud- mødetid 9:45
VVS FYN ARENA – Morud
Korup/Ubberud (1)
VVS FYN ARENA – Morud
25.
søndag
11.00
Korup Ubberud Ungdom
-
Herrer
U12
U12 drenge A (født 2009), forår 2021 • Pulje 2
Ubberud Stadion - Korup VVS
Marienlyst
Ubberud Stadion - Korup VVS
25.
søndag
11.00
Søndersø BK (3)
-
Herrer
U7
U7 drenge (2014) 3M 25/4 • U7: Morud - mødetid 9:45
VVS FYN ARENA – Morud
Korup/Ubberud (2)
VVS FYN ARENA – Morud
25.
søndag
11.12
Søndersø BK (2)
-
Herrer
U7
U7 drenge (2014) 3M 25/4 • U7: Morud- mødetid 9:45
VVS FYN ARENA – Morud
Korup/Ubberud (1)
VVS FYN ARENA – Morud
25.
søndag
11.30
Næsby BK
-
Herrer
U9
U9 drenge C (2012) 5M - 25/4 • Pulje 6
Ubberud Stadion - Korup VVS
Korup-Ubberud Ungdom - KUU
Ubberud Stadion - Korup VVS
25.
søndag
11.30
Korup-Ubberud Ungdom - KUU
-
Herrer
U8
U8 drenge C (2013) 5M - 25/4 • Pulje 4
ALPI Arena Næsby
Næsby BK
ALPI Arena Næsby
25.
søndag
11.36
Dalum IF (3)
-
Herrer
U7
U7 drenge (2014) 3M 25/4 • U7: Morud - mødetid 9:45
VVS FYN ARENA – Morud
Korup/Ubberud (2)
VVS FYN ARENA – Morud
25.
søndag
11.48
Korup/Ubberud (1)
-
Herrer
U7
U7 drenge (2014) 3M 25/4 • U7: Morud- mødetid 9:45
VVS FYN ARENA – Morud
Thurø BK af 1920
VVS FYN ARENA – Morud
25.
søndag
12.00
Korup/Ubberud (2)
-
Herrer
U7
U7 drenge (2014) 3M 25/4 • U7: Morud - mødetid 9:45
VVS FYN ARENA – Morud
Søndersø BK (1)
VVS FYN ARENA – Morud
25.
søndag
14.00
Korup-Ubberud Ungdom
-
Kvinder
U15
U15 pige Liga 2 (2006) - Forår 2021 • Pulje 1
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Søhus Stige
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
25.
søndag
14.30
Krarup/Espe SG & I
-
Kvinder
U12
U12 pige C (2009) 8M - Forår 2021 • Pulje 1
Espe Hallen (ude)
Korup Ubberud Ungdom
Espe Hallen (ude)
27.
tirsdag
18.00
Krarup/Espe SG & I
-
Kvinder
U15
U15 pige Liga 2 (2006) - Forår 2021 • Pulje 1
Espe Hallen (ude)
Korup-Ubberud Ungdom
Espe Hallen (ude)
27.
tirsdag
18.30
Særslev BK
-
Herrer
Senior
Herre S4.2 - Forår 2021 • Pulje 4
Særslev Stadion
Korup IF
Særslev Stadion
Maj 2021
1.
lørdag
13.00
Korup IF
-
Herrer
Senior
Herre S2 - 2020/2021 • Pulje 2
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Sanderum BK (2)
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
2.
søndag
00.00
Dalum IF
-
Herrer
U13
Ekstra kampe U13 drenge Liga 3 (A) • Pulje 1
Dalum Stadion
Korup Ubberud Ungdom
Dalum Stadion
2.
søndag
11.00
Korup IF
-
Herrer
Senior
Herre S4.2 - Forår 2021 • Pulje 4
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Skamby BK
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
2.
søndag
14.00
Korup Ubberud Ungdom
-
Kvinder
U12
U12 pige C (2009) 8M - Forår 2021 • Pulje 1
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Nr. Aaby IK
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
2.
søndag
15.00
Dalum IF
-
Herrer
Senior
Herre S4.1 - Forår 2021 • Pulje 1
Dalum Stadion
Korup IF
Dalum Stadion
3.
mandag
18.30
SUB Ullerslev
-
Herrer
U13
U13 drenge Liga 4 (A) (2008) 8M - Forår 2021 • Pulje 1
Ullerslev Stadion - kunstgræs
Korup Ubberud Ungdom
Ullerslev Stadion - kunstgræs
7.
fredag
18.45
Korup IF
-
Herrer
Senior
Herre S4.1 - Forår 2021 • Pulje 1
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Posten (3)
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
7.
fredag
18.45
KRFK
-
Herrer
Senior
Herre S4.2 - Forår 2021 • Pulje 4
Krogsbølle Stadion
Korup IF
Krogsbølle Stadion
8.
lørdag
11.00
Korup Ubberud Ungdom
-
Herrer
U12
U12 drenge A (født 2009), forår 2021 • Pulje 2
Ubberud Stadion - Korup VVS
Dalum IF (1)
Ubberud Stadion - Korup VVS
9.
søndag
10.00
NØFF
-
Kvinder
U15
U15 pige Liga 2 (2006) - Forår 2021 • Pulje 1
ALBANI Kerteminde Stadion
Korup-Ubberud Ungdom
ALBANI Kerteminde Stadion
9.
søndag
11.00
B67
-
Herrer
Senior
Herre S2 - 2020/2021 • Pulje 2
B 67-Parken
Korup IF
B 67-Parken
9.
søndag
14.00
Korup Ubberud Ungdom
-
Kvinder
U12
U12 pige C (2009) 8M - Forår 2021 • Pulje 1
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Egebjerg Fodbold
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
15.
lørdag
13.00
Korup IF
-
Herrer
Senior
Herre S4.1 - Forår 2021 • Pulje 1
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Båring GF
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
15.
lørdag
15.00
Korup IF
-
Herrer
Senior
Herre S2 - 2020/2021 • Pulje 2
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Langeskov IF (1)
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
16.
søndag
00.00
Korup Ubberud Ungdom
-
Herrer
U13
Ekstra kampe U13 drenge Liga 3 (A) • Pulje 1
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
SUB Ullerslev
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
16.
søndag
10.00
Nr. Lyndelse / Søby F.C.
-
Kvinder
U12
U12 pige C (2009) 8M - Forår 2021 • Pulje 1
Carl Nielsen Hallen
Korup Ubberud Ungdom
Carl Nielsen Hallen
16.
søndag
11.00
Dalum IF
-
Herrer
U13
U13 drenge Liga 4 (A) (2008) 8M - Forår 2021 • Pulje 1
Dalum Stadion
Korup Ubberud Ungdom
Dalum Stadion
16.
søndag
11.00
Næsby BK
-
Herrer
U12
U12 drenge A (født 2009), forår 2021 • Pulje 2
ALPI Arena Næsby
Korup Ubberud Ungdom
ALPI Arena Næsby
16.
søndag
11.00
Korup IF
-
Herrer
Senior
Herre S4.2 - Forår 2021 • Pulje 4
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Morud/Veflinge
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
16.
søndag
14.00
Korup-Ubberud Ungdom
-
Kvinder
U15
U15 pige Liga 2 (2006) - Forår 2021 • Pulje 1
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
SFF 2015
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)

1. holdets næste kampHerre S2 - 2020/2021 • Pulje 2

Hjemme mod
ØB
20. apr
Kl. 18.45
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Herre S2 - 2020/2021 - Pulje 2

Nyt fra DBU Fyn