Menu

Vedtægter

Korup Idrætsforening Fodboldafdeling - Vedtægter

§ 1. Foreningens navn er Korup Fodbold forkortet KIF. Stk2 Foreningens hjemsted er i Korup, Odense Kommune.

§ 2. Foreningens formål er at skabe kontakt mellem de forskellige fodbold årgange, forældre samt støtte ungdomsarbejdet økonomisk. Derudover at skabe mulighed for, at alle interesserede kan dyrke fodbold inden for den organiseret idræt, på et spillemæssigt niveau de evner og lyster, samt at skabe vilkår for kammeratskab og samvær i forbindelse med udøvelse af fodboldspillet.

§ 3. Klubben skal være medlem af DBU Fyn og er underkastet unionens love og bestemmelser.

§ 4. Som medlem kan optages enhver aktiv samt passiv, Ved indmeldelse betales kontingent fra indmeldelses dagen og perioden frem til næste ordinær forfaldsdag. Foreningen kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling.

§ 5. Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 5 og højst 10 medlemmer, der alle skal være myndige. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, kasserer og en sekretær. Alle medlemmer vælges for 2 år, således at halvdelen afgår hvert år.

§ 6. Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes inden udgangen af april måned. Indkaldelsen til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel ved opslag på passende sted eller ved brev til alle medlemmerne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Ved stemmelighed bortfalder det stillede forslag.

Dagsordenen til den ordinær generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

  • Valg af dirigent.
  • Bestyrelsens beretning
  • fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
  • fastsættelse af kontingent
  • indkomne forslag.
  • valg af medlemmer til bestyrelsen00
  • valg af suppleanter, revisor og revisorsuppleant
  • evt.

§ 7. Bestyrelsen holder møder så ofte som det skønnes nødvenligt, dog mindst 4 gange om året. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden. Stk.2. bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, står stemmerne lige er formandens stemme afgørende.

§ 8. Foreningen har selvstændig økonomi og føre eget regnskab. Foreningens midler tilvejebringes ved kontingent og afholdelse af forskellige indtægtsgivende arrangementer.

§ 9. Formand og Kasserer kan disponere over foreningens midler uafhængigt af hinanden.

§ 10. Vedtægtsændringer Stk.1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. Stk.2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 11. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med 8 dages varsel, når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter krav herom med ønske om behandling et angivet emne. Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 8 dages varsel.

§ 12. Alle valg og beslutninger træffes ved simpelt flertal, idet dog beslutning om foreningens opløsning skal træffes på ordinær generalforsamling, hvor mindst 75% af de fremmødte stemmer for opløsning. Ved opløsning af foreningen tilfalder dens midler Korup IF hovedafdelingen.

Klubnyt 22. marts kl. 15:53
Nyt fra DBU Læs her nyheder fra DBU's formand
Kommende kampe
September 2020
25.
fredag
17.30
Allested U & IF
Herrer
Senior
Herre S4 - Efterår 2020 • Pulje 6
Allested Stadion
Korup IF (1)
Allested Stadion
25.
fredag
18.00
Langeskov IF
Kvinder
U15
U15 pige 11M (født 2006) - Efterår 2020 • Pulje 1
Langeskov Stadion
KUU
Langeskov Stadion
25.
fredag
18.45
Langeskov IF (1)
livescore
Herrer
Senior
Herre S2 - 2020/2021 • Pulje 2
Langeskov Stadion
Korup IF
Langeskov Stadion
26.
lørdag
10.00
Korup-Ubberud Ungdom - KUU
Herrer
U9
U9 drenge B (2012) 5M - 26/9 • Pulje 4
Vestfalen Stadion
OB
Vestfalen Stadion
26.
lørdag
10.00
Korup-Ubberud Ungdom - KUU
Herrer
U8
U8 drenge B (2013) 5M - 26/9 • Pulje 3
MG & BK.s anlæg
Aarup BK
MG & BK.s anlæg
26.
lørdag
10.30
Rudkøbing BK (2)
Herrer
U9
U9 drenge B (2012) 5M - 26/9 • Pulje 4
Vestfalen Stadion
Korup-Ubberud Ungdom - KUU
Vestfalen Stadion
26.
lørdag
10.45
MG & BK
Herrer
U8
U8 drenge B (2013) 5M - 26/9 • Pulje 3
MG & BK.s anlæg
Korup-Ubberud Ungdom - KUU
MG & BK.s anlæg
26.
lørdag
11.00
KUU
Herrer
U13
U13 drenge 8M M/A (født 2008) - Efterår 2020 • Pulje 1
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
S.f.B.
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
26.
lørdag
11.00
Rudkøbing BK (1)
Herrer
U9
U9 drenge B (2012) 5M - 26/9 • Pulje 4
Vestfalen Stadion
Korup-Ubberud Ungdom - KUU
Vestfalen Stadion
26.
lørdag
11.30
Korup-Ubberud Ungdom - KUU
Herrer
U8
U8 drenge B (2013) 5M - 26/9 • Pulje 3
MG & BK.s anlæg
Nr. Aaby IK
MG & BK.s anlæg
26.
lørdag
12.00
Korup-Ubberud Ungdom - KUU
Herrer
U9
U9 drenge B (2012) 5M - 26/9 • Pulje 4
Vestfalen Stadion
Sanderum BK
Vestfalen Stadion
27.
søndag
10.00
Dalum IF (1)
Herrer
U7
U7 drenge (2014) - 3M 27/9 • U7 pulje 7: Munkebo - mødetid 9:45
Munkebo Idrætscenter
KUU (1)
Munkebo Idrætscenter
27.
søndag
10.00
Otterup B & IK
8
Kvinder
U12
U11/U12 piger (2009-2010) 5M - 27/9 • Pulje 5
Nordfyns Bank Arena
Bane 2A
Korup-Ubberud Ungdom - KUU
11
Nordfyns Bank Arena
Bane 2A
Dommeromk. 9 - dommer
27.
søndag
10.00
Korup Ubberud Ungdom
Herrer
U9
U9 drenge C (2012) 5M - 27/9 • Pulje 5
Tingløkkeskolen
Tingløkke
B 1909
Tingløkkeskolen
Tingløkke
27.
søndag
10.30
Dalum IF (1)
Herrer
U9
U9 drenge C (2012) 5M - 27/9 • Pulje 5
Tingløkkeskolen
Tingløkke
Korup Ubberud Ungdom
Tingløkkeskolen
Tingløkke
27.
søndag
10.45
Korup-Ubberud Ungdom - KUU
Kvinder
U12
U11/U12 piger (2009-2010) 5M - 27/9 • Pulje 5
Nordfyns Bank Arena
Bane 2B
Næsby BK
Nordfyns Bank Arena
Bane 2B
27.
søndag
10.48
KUU (1)
Herrer
U7
U7 drenge (2014) - 3M 27/9 • U7 pulje 7: Munkebo - mødetid 9:45
Munkebo Idrætscenter
Stige Boldklub 2017
Munkebo Idrætscenter
27.
søndag
11.00
Korup Ubberud Ungdom
Herrer
U9
U9 drenge C (2012) 5M - 27/9 • Pulje 5
Tingløkkeskolen
Tingløkke
S.K.F.I.F.
Tingløkkeskolen
Tingløkke
27.
søndag
11.00
Korup Ubberud Ungdom
Herrer
U9
U9 drenge C (2012) 5M - 27/9 • Pulje 5
Tingløkkeskolen
Tingløkke
S.K.F.I.F.
Tingløkkeskolen
Tingløkke
27.
søndag
11.30
Årslev BK
Kvinder
U12
U11/U12 piger (2009-2010) 5M - 27/9 • Pulje 5
Nordfyns Bank Arena
Bane 2A
Korup-Ubberud Ungdom - KUU
Nordfyns Bank Arena
Bane 2A
27.
søndag
11.30
Tarup/Paarup IF
Herrer
U9
U9 drenge C (2012) 5M - 27/9 • Pulje 5
Tingløkkeskolen
Tingløkke
Korup Ubberud Ungdom
Tingløkkeskolen
Tingløkke
27.
søndag
11.36
KUU (1)
Herrer
U7
U7 drenge (2014) - 3M 27/9 • U7 pulje 7: Munkebo - mødetid 9:45
Munkebo Idrætscenter
Højby S & G
Munkebo Idrætscenter
27.
søndag
12.12
FC Odense
Herrer
U7
U7 drenge (2014) - 3M 27/9 • U7 pulje 7: Munkebo - mødetid 9:45
Munkebo Idrætscenter
KUU (1)
Munkebo Idrætscenter
Oktober 2020
3.
lørdag
10.00
KUU
Herrer
U12
U12 drenge 8M A (født 2009) - Efterår 2020 • Pulje 1
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Vindinge BK
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
3.
lørdag
10.00
Korup-Ubberud Ungdom - KUU
Herrer
U8
U8 drenge B (2013) 5M - 3/10 • Pulje 2
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Dalum IF (2)
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
3.
lørdag
10.00
Næsby
Herrer
U9
U9 drenge B (2012) 5M - 3/10 • Pulje 2
Verninge Stadion
KUU
Verninge Stadion
3.
lørdag
10.45
Korup-Ubberud Ungdom - KUU
Herrer
U8
U8 drenge B (2013) 5M - 3/10 • Pulje 2
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Aarslev BK
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
3.
lørdag
11.00
Verninge IF
Herrer
U9
U9 drenge B (2012) 5M - 3/10 • Pulje 2
Verninge Stadion
KUU
Verninge Stadion
3.
lørdag
11.30
MG & BK
Herrer
U8
U8 drenge B (2013) 5M - 3/10 • Pulje 2
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Korup-Ubberud Ungdom - KUU
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
3.
lørdag
11.30
KUU
Herrer
U9
U9 drenge B (2012) 5M - 3/10 • Pulje 2
Verninge Stadion
Nr. Aaby IK
Verninge Stadion
3.
lørdag
12.00
KUU
Herrer
U9
U9 drenge B (2012) 5M - 3/10 • Pulje 2
Verninge Stadion
Fjordager IF
Verninge Stadion
4.
søndag
10.00
Korup Ubberud Ungdom
Herrer
U10
U10 drenge C (2011) 5M - 4/10 • Pulje 4
ALPI Arena Næsby
OB
ALPI Arena Næsby
4.
søndag
10.00
Korup-Ubberud Ungdom - KUU
Herrer
U11
U11 drenge C (2010) 8M - 4/10 • Pulje 3
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
FEH Fodbold
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
4.
søndag
10.00
Næsby BK
Kvinder
U12
U11/U12 piger (2009-2010) 5M - 4/10 • Pulje 5
Nordfyns Bank Arena
Korup-Ubberud Ungdom
Nordfyns Bank Arena
4.
søndag
10.00
Højby S & G
Herrer
U9
U9 drenge C (2012) 5M - 4/10 • Pulje 5
Højby Skole
Korup Ubberud Ungdom
Højby Skole
4.
søndag
10.45
Næsby BK
Herrer
U10
U10 drenge C (2011) 5M - 4/10 • Pulje 4
ALPI Arena Næsby
Korup Ubberud Ungdom
ALPI Arena Næsby
4.
søndag
10.45
Korup-Ubberud Ungdom - KUU
Herrer
U11
U11 drenge C (2010) 8M - 4/10 • Pulje 3
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Holluf Pile-Tornbjerg IF
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
4.
søndag
10.45
Fjordager IF
Kvinder
U12
U11/U12 piger (2009-2010) 5M - 4/10 • Pulje 5
Nordfyns Bank Arena
Korup-Ubberud Ungdom
Nordfyns Bank Arena
4.
søndag
10.45
Korup Ubberud Ungdom
Herrer
U9
U9 drenge C (2012) 5M - 4/10 • Pulje 5
Højby Skole
Dalum IF (1)
Højby Skole
4.
søndag
11.00
Lumby IF 88 (1)
Herrer
Senior
Herre S4 - Efterår 2020 • Pulje 5
Lumby 88.s anlæg
Korup IF (2)
Lumby 88.s anlæg
4.
søndag
11.30
Korup Ubberud Ungdom
Herrer
U10
U10 drenge C (2011) 5M - 4/10 • Pulje 4
ALPI Arena Næsby
Allesø GF
ALPI Arena Næsby
4.
søndag
11.30
B 67
Herrer
U11
U11 drenge C (2010) 8M - 4/10 • Pulje 3
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Korup-Ubberud Ungdom - KUU
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
4.
søndag
11.30
Korup-Ubberud Ungdom
Kvinder
U12
U11/U12 piger (2009-2010) 5M - 4/10 • Pulje 5
Nordfyns Bank Arena
Otterup B & IK
Nordfyns Bank Arena
4.
søndag
11.30
Holluf Pile-Tornbjerg IF
Herrer
U9
U9 drenge C (2012) 5M - 4/10 • Pulje 5
Højby Skole
Korup Ubberud Ungdom
Højby Skole
4.
søndag
13.00
OB
Herrer
U13
U13 drenge 8M M/A (født 2008) - Efterår 2020 • Pulje 1
OB-Ådalen
KUU
OB-Ådalen
4.
søndag
15.00
KUU
Kvinder
U15
U15 pige 11M (født 2006) - Efterår 2020 • Pulje 1
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Søhus Stige
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
8.
torsdag
19.00
SFF 2015
Herrer
Senior
Herre S4 - Efterår 2020 • Pulje 6
Boe Byg Arena - Svanninge
Korup IF (1)
Boe Byg Arena - Svanninge
10.
lørdag
10.00
Tarup/Paarup IF
Herrer
U12
U12 drenge 8M A (født 2009) - Efterår 2020 • Pulje 1
Home Tarup Park
KUU
Home Tarup Park
10.
lørdag
11.00
KUU
Herrer
U13
U13 drenge 8M M/A (født 2008) - Efterår 2020 • Pulje 1
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
MG & BK
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
10.
lørdag
13.00
Egebjerg Fodbold
Kvinder
U12
U12 pige 8M C (2009) - Efterår 2020 • Pulje 1
V.Skerninge Stadion
KUU
V.Skerninge Stadion
10.
lørdag
15.00
Korup IF (2)
Herrer
Senior
Herre S4 - Efterår 2020 • Pulje 5
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Morud/Veflinge
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
11.
søndag
11.00
Korup IF
Herrer
Senior
Herre S2 - 2020/2021 • Pulje 2
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
KR 70
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
11.
søndag
11.00
Glamsbjerg IF
Kvinder
U15
U15 pige 11M (født 2006) - Efterår 2020 • Pulje 1
Glamsbjerg Stadion
KUU
Glamsbjerg Stadion
17.
lørdag
11.00
Korup IF (1)
Herrer
Senior
Herre S4 - Efterår 2020 • Pulje 6
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Dalum IF
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
17.
lørdag
11.00
KUU
Herrer
U12
U12 drenge 8M A (født 2009) - Efterår 2020 • Pulje 1
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Dalum IF
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
18.
søndag
10.00
Otterup B & IK
Herrer
U13
U13 drenge 8M M/A (født 2008) - Efterår 2020 • Pulje 1
Nordfyns Bank Arena
KUU
Nordfyns Bank Arena
18.
søndag
11.00
FIUK, Odense
Herrer
Senior
Herre S2 - 2020/2021 • Pulje 2
Humlehaveskolen
Korup IF
Humlehaveskolen
18.
søndag
11.00
Ubberud IF (1)
Herrer
Senior
Herre S4 - Efterår 2020 • Pulje 5
Ubberud Stadion - Korup VVS
Korup IF (2)
Ubberud Stadion - Korup VVS
24.
lørdag
11.00
KUU
Herrer
U13
U13 drenge 8M M/A (født 2008) - Efterår 2020 • Pulje 1
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
BBB/SB (1)
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
24.
lørdag
12.00
Korup IF (2)
Herrer
Senior
Herre S4 - Efterår 2020 • Pulje 5
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Lunde G & IF
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
24.
lørdag
13.00
Korup IF
Herrer
Senior
Herre S2 - 2020/2021 • Pulje 2
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
OKS
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
24.
lørdag
13.00
FC Broby
Herrer
Senior
Herre S4 - Efterår 2020 • Pulje 6
FC Broby Arena
Korup IF (1)
FC Broby Arena

Nyt fra DBU Fyn