Menu

Invitation til Korup IF Fodboldafdelings Ordinære generalforsamling 2023

image
27. februar 2023 kl. 20:14

Korup IF Fodboldafdeling - Ordinær generalforsamling 2023

Dato for afholdelse af møde, tirsdag d. 14. marts 2023, kl. 19

Mødet afholdes: Personalestuen på Korup Skole, på administrationsgangen

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Fremlæggelse af højdepunkter fra forkvindens årsberetning

4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

5. Forslag til vedtægtsændringer:
Bestyrelsen foreslår følgende ændringer samt en tilføjelse:

-§ 5 ændres til:

§ 5. Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 5 og højst 10 medlemmer, der alle skal være myndige. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, næstformand, kasserer, ungdomsformand og en seniorformand. Formand og kasserer er ikke på valg samtidigt. Alle medlemmer vælges for 2 år således, at halvdelen afgår hvert år. Stk. 2 Foreningen tegnes af formanden og kassereren eller for en af disses stedfortrædere, ved behov.

6. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår at hæve kontingentsatser;

a)  for alle børne- og ungdomshold med 25,- pr. halvsæson indtil 2025

b)  for herre senior med 5,- førstkommende halvsæson, derefter med 25,- pr. halvsæson indtil 2025

c)  for dame senior med 50,- pr. halvsæson indtil 2025

d)  for resterende hold, fastholdelse af kontingent

7. Indkomne forslag - skal være forkvinden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen jf. § 6 i foreningens vedtægter

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen

a)  Forkvinde: Camilla Brendholdt Larsen (er på valg - modtager genvalg)

b)  Kasserer: Henrik Brendholdt (er ikke på valg)

c)  Ungdomsformand: Peter Carstensen (er på valg - modtager ikke genvalg)

d)  Seniorformand: Thomas Jacobsen (er på valg - modtager genvalg)

e)  Sponsoransvarlig: Mathias Jakobsen (er på valg - modtager ikke genvalg)

f)  Bestyrelsesmedlem: Kent Madsen (er på valg - modtager ikke genvalg)

g)  Bestyrelsesmedlem: Dennis Andersen (er på valg - modtager ikke genvalg)

h)  Bestyrelsesmedlem: Maria Rosendahl (er på valg - modtager ikke genvalg)

i)  Bestyrelsesmedlem: Kristian Bou Jørgensen (er på valg - modtager ikke genvalg)

j)  Suppleant: Michael Larsen (er på valg - modtager ikke genvalg)

Bestyrelsen indstiller følgende til valg til bestyrelsen;
- Sissel Møller indstilles som næstforkvinde samt sekretær.

 

9. Valg af revisor

a)  Revisor: Jens Møller Sørensen (er på valg - modtager genvalg)

b)  Revisor: Stephan Skov (er på valg - modtager ikke genvalg)

10. Eventuelt